Nâng cao chất lượng cải cách hành chính cấp xã

08:06, 08/06/2022

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thời gian qua, tỉnh ta triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy công tác cải cách hành chính (CCHC) ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết các TTHC ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. 

Cán bộ xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.
Cán bộ xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Triển khai nhiệm vụ CCHC theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-6-2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025”, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, sắp xếp, bố trí và phân công lãnh đạo, công chức thực hiện nhiệm vụ. Các sở, ngành chức năng, các huyện, thành phố tổ chức tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC; điều tra đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của chính quyền cấp xã trong tỉnh làm căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng... Đảng ủy, UBND cấp xã bố trí nơi làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cho người dân đến giao dịch. Kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp xã có năng lực, trình độ, đảm bảo đủ cơ cấu theo chức danh quy định, do đồng chí chủ tịch UBND phụ trách. Đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp xã các quy định mới về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; kỹ năng sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Chính quyền cấp xã còn chủ động rà soát, kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền bãi bỏ những thủ tục chồng chéo không cần thiết; tổ chức niêm yết công khai quy trình, thủ tục giải quyết TTHC để người dân thực hiện và giám sát quá trình làm việc của cán bộ công chức, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Nhờ vậy, công tác CCHC cấp xã ngày càng đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, từng bước hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, chuyên nghiệp hóa nền hành chính. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) bố trí 5 cán bộ theo các lĩnh vực. Quy trình thực hiện nhanh, cán bộ có chuyên môn, trách nhiệm nên chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính của công dân ngày càng cao. Ông Trịnh Xuân Nhâm, thôn Cư Nhân cho biết: “Tôi đến bộ phận một cửa của xã để chứng thực một số giấy tờ cá nhân và được cán bộ tư pháp hướng dẫn tận tình các thủ tục cần thiết. Chưa đầy 5 phút đã thực hiện xong các bản chứng thực, rất nhanh gọn, tôi rất phấn khởi”. Đồng chí Đào Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, cùng với tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức bộ phận một cửa, xã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhất là hạ tầng phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin; trang bị máy tính kết nối mạng internet để cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Xã còn áp dụng phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch theo chuẩn ISO (do Bộ Tư pháp cung cấp), đưa vào sử dụng phần mềm một cửa và đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, phần mềm quản lý văn bản VNPT iOffice hiện đại có kết nối mạng internet để báo cáo, trao đổi thông tin và giải quyết TTHC nhanh chóng. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của xã đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.000 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. 

Theo thống kê, đến nay tất cả 226 xã, phường, thị trấn trong tỉnh thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông. Tất cả UBND cấp xã đều triển khai, ứng dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử và chữ ký số trong gửi và nhận văn bản điện tử. Hệ thống một cửa điện tử cấp xã được tích hợp Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, TTHC của chính quyền cấp xã được tiếp nhận, giải quyết công khai trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Từ đầu năm 2022 đến nay, bộ phận một cửa cấp xã đã tiếp nhận trên 150 nghìn hồ sơ mới, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt trên 90%. Công tác CCHC cấp xã dù có chuyển biến tích cực nhưng nhiều nơi vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Hầu hết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đều ở mức độ 4 nhưng điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số nơi còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu: Chưa bố trí bàn để viết, lấy số tự động, màn hình cảm ứng dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; chưa lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của bộ phận một cửa có kết nối với người phụ trách; chưa thực hiện công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Đội ngũ cán bộ, công chức ở một số xã chưa chấp hành nghiêm thời gian làm việc. Một số xã chưa thiết lập và công khai trên Trang thông tin điện tử xã hòm thư góp ý, điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị tố cáo liên quan đến hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

Thời gian tới, các địa phương cần củng cố tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa cấp xã trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC; khẩn trương rà soát để niêm yết, công khai đầy đủ các TTHC và các nội dung liên quan ở tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền trên Trang thông tin điện tử đối với UBND cấp xã và tại Bộ phận một cửa theo đúng quy định. Không bố trí công chức, viên chức không đủ điều kiện để làm việc tại bộ phận một cửa; yêu cầu cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa thực hiện đúng các quy định trong việc tiếp nhận và trả kết quả các TTHC cũng như cập nhật đầy đủ hồ sơ vào phần mềm hệ thống một cửa điện tử. Xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, đặc biệt đối với hồ sơ giải quyết quá hạn, quá hạn không có phiếu xin lỗi. Tiếp tục quan tâm, bố trí đầy đủ, nâng cấp trang thiết bị cần thiết tại bộ phận một cửa cấp xã. Thực hiện ngay việc thiết lập và công khai trên Trang thông tin điện tử của xã hòm thư góp ý, điện thoại đường dây nóng theo quy định./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com