Sáng tạo trong học và làm theo Bác ở Trực Ninh (kỳ 2)

07:06, 09/06/2022

[links()]

(Tiếp theo và hết)

II. Lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác

Đồng chí Bùi Đức Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trực Ninh cho biết: Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW (Chỉ thị 05) ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 01-KL/TW (Kết luận 01) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương ương 4 (khóa XII), các nghị quyết, quy định của Đảng; coi đây là nội dung, cơ sở để đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm. Trên cơ sở kế hoạch chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch học tập và làm theo với việc cụ thể hóa, xác định rõ các khâu đột phá để tạo chuyển biến trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trọng tâm là rà soát, xây dựng quy định, chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị để làm cơ sở thực hiện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ; quyết liệt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Một số ngành đã gắn tiêu chí chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành như: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quân sự...

Diện mạo nông thôn mới thị trấn Ninh Cường.
Diện mạo nông thôn mới thị trấn Ninh Cường.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề từng năm được Đảng bộ huyện Trực Ninh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Từ năm 2017 đến 2020, huyện quán triệt, học tập các chuyên đề được tổ chức bằng nhiều hình thức như: truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Đảng bộ, chi bộ, in sao đĩa DVD, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị để học tập, thảo luận. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 90%, đông đảo quần chúng nhân dân trong huyện quan tâm theo dõi. Trong năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, huyện đã triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa bằng các hình thức đảm bảo an toàn phòng dịch như: tổ chức học tập theo từng chi bộ; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; tuyên truyền trên cổng, trang thông tin điện tử, đài phát thanh - truyền thanh; cấp phát tài liệu… Thông qua tổ chức học tập các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao nhận thức giúp mỗi tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, nhân dân thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc học tập và làm theo Bác, từ đó liên hệ lựa chọn mục tiêu, phương pháp phù hợp với bản thân mình trong học và làm theo Bác, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách để trở thành người cán bộ, đảng viên tốt, công dân tốt, tích cực đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội, nhất là trong một bộ phận thế hệ trẻ.

Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa, thấm sâu vào đời sống chính trị, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Huyện ủy Trực Ninh xác định đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn huyện. Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép với triển khai nhiệm vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên. Cổng thông tin điện tử của huyện thường xuyên đăng tải các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận số 01; các bài viết giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến; mô hình hay, các làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, của huyện, của tỉnh. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan, xây dựng các cụm pa-nô, áp phích, tranh cổ động về tấm gương đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm hay..., tập trung vào các dịp kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước, địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị trong sơ kết các phong trào thi đua yêu nước chú ý gắn với biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực để khuyến khích, nhân rộng. Trong giai đoạn 2016-2021, đã có 427 tập thể và 359 cá nhân tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng. Điển hình như năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được lựa chọn tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác. Năm 2021, chi bộ thôn Thái Lãng, Đảng bộ xã Trực Nội được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015-2020. Trường THCS Đào Sư Tích được chọn tham gia trưng bày tại Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây là những tấm gương tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng xây dựng NTM bền vững. Đến nay, toàn huyện có 10 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; 11 xã, thị trấn còn lại đã được Đoàn thẩm định NTM nâng cao của tỉnh thẩm định thực tế để trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021; 30 thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn mô hình NTM kiểu mẫu. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư phát triển; đời sống văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ và những thành tích mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được kiện toàn, củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

Từ kinh nghiệm và các bài học trong thời gian qua, thời gian tới, các cấp ủy huyện Trực Ninh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; tăng cường đối thoại để giải quyết khó khăn của nhân dân. Đề cao công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền các cấp để người dân tự giác tích cực tham gia với vai trò “chủ thể” xây dựng NTM. Chú trọng biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm ở cả cấp huyện và cấp cơ sở để động viên, khích lệ phong trào thi đua cũng như tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; tạo động lực để Trực Ninh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Ngọc ÁnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com