Để "Cuộc vận động 50" đạt chiều sâu và hiệu quả

06:03, 15/03/2021

Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50) được triển khai đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Giai đoạn 2015-2019, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, thực hiện toàn diện 4 mục tiêu của “Cuộc vận động 50”, góp phần đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh đã đưa “Cuộc vận động 50” trở thành một nội dung chủ yếu trong phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ thường xuyên tuyên truyền về Cuộc vận động bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú như thông qua sinh hoạt đơn vị, qua hệ thống truyền thanh nội bộ, hệ thống bảng tin, gửi bài đăng báo, tạp chí, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật đã nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả về 4 mục tiêu của cuộc vận động. Ðó là quản lý tốt vũ khí, trang bị, kỹ thuật, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, bảo đảm an toàn, thực hành tiết kiệm. Năm 2020 các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hơn 22 buổi sinh hoạt học tập tuyên truyền giáo dục về công tác kiểm tra và Cuộc vận động 50 với 835 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; có 7 tin, bài phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; 72 lượt truyền thanh nội bộ; làm mới và củng cố 22 pano khẩu hiệu phục vụ tuyên truyền về cuộc vận động 50 và an toàn giao thông. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện, học tại chức cho cán bộ, chiến sỹ; tổ chức tập huấn về nội dung Cuộc vận động 50 trong cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp. Hưởng ứng tháng hành động “An toàn - Vệ sinh lao động”  (AT-VSLÐ) năm 2020, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực tuyên truyền và tổ chức mít tinh hưởng ứng với khẩu hiệu hành động “Ðẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về AT-VSLÐ tại nơi làm việc.

Cán bộ Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) kiểm tra vũ khí, khí tài, trang thiết bị phương tiện kỹ thuật.
Cán bộ Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) kiểm tra vũ khí, khí tài, trang thiết bị phương tiện kỹ thuật.

Xác định nội dung bảo đảm an toàn là một trong 4 mục tiêu quan trọng, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ đạo 50 trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật; an toàn kho tàng, an toàn trong huấn luyện, an toàn thông tin đồng thời tăng cường lãnh đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông bằng nhiều biện pháp đồng bộ, kiên quyết. Trong quản lý khai thác, các đơn vị luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn, thực hiện đúng các quy trình, quy định, quy tắc, biện pháp làm việc; thường xuyên củng cố, kiện toàn kế hoạch phòng chống cháy nổ; kế hoạch chiến đấu tại chỗ bảo vệ đơn vị; bổ sung đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống sét; đồng thời tổ chức luyện tập thành thục các phương án... Hằng năm, 100% hệ thống chống sét nhà kho, nhà xe, công trình quân sự đều được kiểm tra, bảo đảm an toàn kho tàng trước mùa mưa bão. Nhằm khai thác và bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật, Ðại đội Kho vũ khí, đạn thuộc Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo quản, sửa chữa vũ khí, đảm bảo kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo mệnh lệnh của cấp trên. Thượng tá Lê Hồng Ðức, Chủ nhiệm Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Thực hiện Cuộc vận động 50, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong đơn vị duy trì thường xuyên chế độ kiểm tra, bảo dưỡng ở các kho quân khí; thực hiện nghiêm ngày, giờ kỹ thuật; công tác bảo quản, bảo dưỡng được chú trọng. Các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật luôn bảo đảm an toàn các thông số kỹ thuật, chất lượng đảm bảo. Hệ thống các nhà kho cất giữ các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật của Ðại đội Kho vũ khí, đạn đã được củng cố và xây dựng mở rộng. Hệ thống sổ sách, đăng ký, quản lý thống kê, chế độ kiểm kê, kiểm nghiệm được thực hiện theo đúng quy định. Công tác quản lý vũ khí, trang bị, kỹ thuật luôn được củng cố, kiện toàn. 100% vũ khí, trang bị, kỹ thuật được đăng ký số hiệu, quản lý chặt chẽ đến từng vị trí cất giữ, có lịch theo dõi và cập nhật các thông số kịp thời.

Bên cạnh đó, các đơn vị Bộ CHQS tỉnh thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, quản lý vũ khí trang bị đủ về số lượng, đồng bộ, tốt chất lượng và các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí đạn sẵn sàng chiến đấu theo Chỉ thị 33/CT-TM ngày 22-9-2009 của Tổng Tham mưu trưởng; thống nhất mẫu biểu, sổ sách, cách ghi chép, đăng ký quản lý vũ khí đạn ở cấp xã, phường, thị trấn. Ứng dụng công nghệ tin học trong công tác quản lý cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chiến sĩ, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật từ cơ quan đến các đơn vị. Hướng dẫn Tổng kiểm kê vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư hàng hoá tỷ mỷ, chính xác bảo đảm an toàn. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ đăng ký, quản lý, báo cáo theo đúng quy định. Các đơn vị cũng thường xuyên rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, thủ kho, thợ sửa chữa, lái xe ở các đơn vị. Xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, nội dung giáo án bài giảng và tổ chức huấn luyện cho 13 đồng chí thủ kho, thợ sửa chữa, nhân viên kỹ thuật, lái xe đến niên hạn dự thi nâng bậc, kết quả: bậc cao 4 đồng chí (trong đó có 1 đồng chí đạt giỏi, 2 đồng chí đạt khá, 1 đồng chí miễn thi); bậc thấp có 9 đồng chí đạt khá. Những đơn vị thực hiện tốt mục tiêu 1 như: Phòng Kỹ thuật, Ban CHQS các huyện Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc, Nam Trực, Vụ Bản.

Bộ CHQS tỉnh thường xuyên bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCÐ, trực phòng không, đủ lượng dự trữ đạn. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời chất lượng tốt đạn cho nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật của cơ quan, đơn vị; huấn luyện cán bộ; hội thi, hội thao. Duy trì chế độ ngày, giờ kỹ thuật đối với vũ khí trang bị trong tay bộ đội; đồng thời làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị trong kho. Làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật, đặc biệt là vũ khí trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ SSCÐ. Tổ chức huấn luyện tại chức nội dung công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật nhằm nâng cao tay nghề của đội ngũ thợ. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch sử dụng vũ khí trang bị, phương tiện xe - máy phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phục vụ COVID-19 và công tác thường xuyên của đơn vị.

Hàng năm Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn đơn vị góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, huấn luyện thực hành. Năm 2020, LLVT tỉnh có 162 sáng kiến cải tiến tham gia hội thi, riêng ngành kỹ thuật có 125 sáng kiến. Tiêu biểu như các sáng kiến cải tiến kỹ thuật “Thiết bị tháo đai ốc bánh xe pháo trong bảo dưỡng, sửa chữa tại đơn vị”; “Giá đỡ tháo, lắp bánh xe pháo các loại”; “Hệ thống đóng, mở thiết bị điện 1 pha, 3 pha bằng điện thoại di động”; “Giá đa năng sơn hòm đạn và bảo dưỡng đạn pháo, cối”; “Thiết bị tóp vỏ đạn 12,7mm và đạn bộ binh”; “Giá cố định tháo lắp tay cầm, báng, nắp đế súng tiểu liên AK”; “Dụng cụ nạp đạn, tháo đạn 7,62mmK56 vào băng đạn súng tiểu liên AK”; kết quả đạt 1 giải B, 1 giải C. Các sáng kiến đã được đưa vào ứng dụng tại kho vũ khí đạn tỉnh, trạm sửa chữa 41; trong huấn luyện, thực hành.

Cuộc vận động 50 đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị, công tác kỹ thuật ngày càng đi vào nền nếp chính quy, chất lượng, an toàn, hiệu quả; bảo đảm an toàn bảo hộ lao động, an toàn thông tin và không xảy ra mất an toàn. Trong giai đoạn mới, Ðảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục gắn thực hiện Cuộc vận động 50 với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các phong trào thi đua, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời, phân cấp quản lý, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ trong quản lý con người, vũ khí, trang bị, kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động trong giai đoạn mới./.

Bài và ảnh: Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com