Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên

08:03, 12/03/2021

Xác định công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp đoàn viên phát huy năng lực, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. (Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên huyện Giao Thủy tham gia trồng cây xanh).
Tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp đoàn viên phát huy năng lực, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. (Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên huyện Giao Thủy tham gia trồng cây xanh).

Để làm tốt công tác phát hiện các nhân tố tiêu biểu tạo nguồn phát triển Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Đồng thời, đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên, thanh niên. Việc triển khai nghiêm túc các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú, các lớp học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên, việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Nam Định sắt son niềm tin với Đảng”, diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”… đã bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, định hướng cho thanh niên ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể, Tỉnh Đoàn đã tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Nam Định sắt son niềm tin với Đảng” và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9); Huyện Đoàn Xuân Trường tổ chức cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam” với gần 500 bài dự thi; Đoàn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức cuộc thi viết về Bác với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu được hơn 1.100 bài dự thi; Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp tổ chức tuyên dương 10 phụ nữ và 10 thanh niên Công an tiêu biểu... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố và Đoàn trực thuộc chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các chương trình, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như: “Tuổi trẻ Nam Định tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; “Thanh niên Nam Định sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”; “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Vườn hoa thanh niên”, “Tuyến đường thanh niên”, “Hàng cây thanh niên”, “Đường cờ thanh niên”… Thông qua các chương trình, phong trào, các tổ chức Đoàn đã đoàn kết và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, từ đó lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn đoàn viên có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức, hưởng ứng các hoạt động, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên như: tu sửa, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, đường làng, ngõ xóm... Các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Hãy làm sạch biển” được tổ chức và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều phần việc hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chủ động triển khai thực hiện chủ trương “1+1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018-2022. Các cơ sở Đoàn đã tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” và đã kết nạp được 17.518 đoàn viên mới. Thông qua những hoạt động này, việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp bộ Đoàn tiến hành nghiêm túc. Công tác phân loại đoàn viên kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú đã góp phần nâng cao chất lượng và tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng. Số lượng đoàn viên, thanh niên có nguyện vọng phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên ngày càng tăng; hình thành lớp đoàn viên, thanh niên sống có lý tưởng, động cơ trong sáng, ra sức thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai đồng bộ, tạo bước đột phá mới về chất lượng giới thiệu và tỷ lệ đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đặc biệt, thời gian qua công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn chú trọng quan tâm, việc tổ chức đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua khen thưởng và ban hành nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được thực hiện bảo đảm theo quy trình, thủ tục quy định. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã giới thiệu cho Đảng 1.622 đoàn viên ưu tú và có 939 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên sau khi được kết nạp đã phát huy vai trò, vị trí trên các lĩnh vực hoạt động, tạo được uy tín với cấp ủy đảng. 

Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Điều đó cũng khẳng định niềm tin của thanh niên đối với Đảng và ý thức phấn đấu, không ngừng vươn lên để được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong đoàn viên, thanh niên./.

Bài và ảnh: Văn HuỳnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com