Xuân Trường phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

08:05, 20/05/2013

Trên địa bàn huyện Xuân Trường có hai tôn giáo chính là Phật giáo và Thiên chúa giáo, với gần 400 chức sắc tôn giáo ở 41 chùa và 72 nhà thờ xứ, họ. Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, những năm qua, hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định. Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trong huyện luôn tin tưởng vào chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới.

Cán bộ thôn Hưng Nhân, xã Xuân Ninh tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo tới nhân dân.
Cán bộ thôn Hưng Nhân, xã Xuân Ninh tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo tới nhân dân.

Để phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước tới các tín đồ và nhân dân, Huyện ủy, UBND huyện Xuân Trường đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho các chức sắc tôn giáo. Phòng Tư pháp, Ủy ban MTTQ, Phòng Nội vụ huyện đã xây dựng quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tôn giáo. Theo đó, hằng năm các ngành phối hợp tuyên truyền, phổ biến kết hợp trao đổi, giải thích pháp luật và đẩy mạnh thực hiện pháp luật trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc tôn giáo và tín đồ. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của UBND tỉnh về tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước đối với tôn giáo; Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo; quy định về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; quyền và trách nhiệm của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc trong hoạt động tôn giáo; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo… Các ngành cùng phối hợp giải thích những quy định của pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật như việc lấn chiếm đất đai để cơi nới khuôn viên các công trình tôn giáo, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép làm các điểm sinh hoạt tôn giáo, tổ chức xây dựng cơ sở thờ tự không xin phép chính quyền… Từ đầu năm 2013 đến nay, các ngành chức năng của huyện đã tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền cho gần 1.500 lượt chức sắc và tín đồ các tôn giáo. Qua đó, giúp các chức sắc tôn giáo nắm bắt được các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về hoạt động tôn giáo, từ đó thực hiện tốt các quy định về sinh hoạt tôn giáo, đồng thời tích cực động viên các tín đồ tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn luôn quan tâm xây dựng củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở là các chức sắc tôn giáo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cùng với Ủy ban MTTQ ở các địa phương làm tốt công tác hiệp thương nhân sự là chức sắc, nhà tu hành, các tín đồ của các tổ chức tôn giáo tham gia ứng cử vào HĐND và các tổ chức chính trị ở cơ sở, lựa chọn các chức sắc tôn giáo tiêu biểu tham gia vào các tổ hòa giải ở cơ sở. Hiện nay trong tổng số 312 tổ hòa giải với 1.655 hòa giải viên trên địa bàn huyện, có 700 hòa giải viên là chức sắc, người có đạo tham gia ở 125 tổ hòa giải. Thực tế cho thấy, tại các tổ hòa giải cơ sở, vai trò của các chức sắc tôn giáo trong hoạt động hoà giải ngày càng phát huy hiệu quả. Là những người trực tiếp tuyên truyền giáo luật, giáo lý, đội ngũ chức sắc tôn giáo rất am hiểu tâm tư nguyện vọng của đồng bào có đạo nên khi được trang bị những kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hoà giải, kết hợp uy tín cá nhân, các chức sắc tôn giáo đã giải quyết thành công nhiều tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư. Do sắp xếp, sử dụng đúng đội ngũ cán bộ cơ sở là chức sắc tôn giáo đã phát huy tích cực vai trò trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ kết hợp hài hòa giữa giáo lý và pháp luật, sống “tốt đời, đẹp đạo” thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Thời gian qua, nhiều phong trào, cuộc vận động của huyện như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng chùa tinh tiến”, xây dựng giáo xứ, giáo họ không có ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội... đã được đồng bào các tôn giáo tích cực hưởng ứng. Trong đợt tuyển quân đầu năm 2013, tại các xã có đông đồng bào có đạo như Xuân Phương, Xuân Ninh, Xuân Ngọc…, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã đã phối hợp với các chức sắc tôn giáo tuyên truyền, động viên kịp thời những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân đã đề ra…

Với nhiều biện pháp tích cực nhằm phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào có đạo, đã tạo chuyển biến trong nhận thức, nâng cao hiểu biết về pháp luật của tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện, tạo nền tảng vững chắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com