Hiệu quả hoạt động của các CLB trợ giúp pháp lý ở Nam Trực

06:04, 06/04/2013

Để xây dựng ý thức "Sống và làm việc theo pháp luật" trong các tầng lớp nhân dân, huyện Nam Trực đã tập trung chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Bên cạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian qua huyện đã chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các CLB trợ giúp pháp lý (TGPL). Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 17 CLB TGPL ở 17/20 xã, thị trấn.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Nam Trực chuẩn bị tài liệu trang bị cho các CLB trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện.
Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Nam Trực chuẩn bị tài liệu trang bị cho các CLB trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện.

Nhằm hướng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và TGPL vào chiều sâu, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ năm 2012 huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh việc thành lập và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CLB TGPL. Phòng Tư pháp huyện đã tiến hành khảo sát nắm tình hình và nhu cầu của các xã, thị trấn; tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch thành lập CLB TGPL; xây dựng quy chế hoạt động và định hướng nội dung sinh hoạt cho các CLB; phối hợp với Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh và các phòng nghiệp vụ của Sở Tư pháp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và TGPL cho các thành viên CLB. Từ đầu năm 2012 đến nay, Phòng Tư pháp huyện đã tiến hành 5 đợt tập huấn nghiệp vụ cho trên 2.000 lượt thành viên Ban chủ nhiệm các CLB; cung cấp gần 3.000 tài liệu văn bản pháp luật; 1.000 cuốn sổ tay TGPL; 7.000 tờ gấp tìm hiểu pháp luật về giao thông đường bộ, khiếu nại, tố cáo... Qua các đợt tập huấn, đã giúp các thành viên CLB nắm được những quy định của pháp luật về hoạt động TGPL, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ TGPL và phương pháp tổ chức sinh hoạt CLB... Các CLB tổ chức sinh hoạt mỗi quý 1 lần, nội dung sinh hoạt theo chủ đề pháp luật do ban chủ nhiệm dự kiến qua khảo sát nhu cầu, đề xuất của người dân như: Giới thiệu các chính sách mới của Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của công dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương; tư vấn TGPL và tham gia hòa giải các vụ việc tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư. Một số CLB phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB tổ chức TGPL theo chuyên đề cho hội viên; thực hiện TGPL trực tiếp cho cán bộ và nhân dân tại bộ phận hành chính "một cửa" của các xã, thị trấn. Tại xã Nam Thanh, CLB TGPL đã góp phần tích cực thực hiện phong trào xây dựng NTM của xã. Trong các buổi sinh hoạt, CLB đã tập trung tuyên truyền 19 tiêu chí NTM, giải thích cụ thể các quy định về quy hoạch NTM, chủ trương "dồn điền đổi thửa" trong sản xuất nông nghiệp của xã, chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi khi gặp rủi ro bởi thiên tai, dịch bệnh, chính sách về đất đai, VSMT, phát triển nghề thủ công... cho hàng nghìn lượt người dân. Sau khi được tuyên truyền, nhân dân đã tích cực hưởng ứng thực hiện. Ông Phạm Văn Tính ở xã Nam Thanh cho biết: “Qua sinh hoạt CLB, người dân đã hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc góp phần xây dựng NTM. Ngoài ra, qua các buổi sinh hoạt CLB, nhân dân trong xã được tư vấn những vấn đề liên quan của các luật hình sự, dân sự, hộ tịch và hôn nhân gia đình, những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo, gia đình chính sách... Trong năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013, các CLB TGPL trong huyện đã tiến hành gần 100 buổi sinh hoạt và TGPL lưu động; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 5.000 lượt người và trực tiếp TGPL cho gần 300 đối tượng là hộ nghèo và gia đình chính sách…

Với việc tăng cường hoạt động của các CLB TGPL đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân, hạn chế vi phạm pháp luật, giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, để hoạt động TGPL đạt hiệu quả, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của nhân dân, thời gian tới, huyện Nam Trực cần gắn kết chặt chẽ các hoạt động TGPL lưu động với tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường phối hợp hoạt động CLB TGPL với các tổ chức đoàn thể, các cấp trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho nhân dân. Nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ TGPL cũng như kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động, tổ chức sinh hoạt CLB, tạo điều kiện cho nhân dân dễ dàng tiếp cận, thực hiện quyền được TGPL./.

Bài và ảnh: Trần Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com