Xuân Trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ

07:04, 04/04/2013

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Xuân Trường đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên.

Từ năm 2003, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện xây dựng kế hoạch liên ngành về việc phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, triển khai đến 100% cơ sở hội và Ban Tư pháp các xã, thị trấn. Hội LHPN huyện đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ, đặc biệt nội dung không có phụ nữ tham gia khiếu kiện đông người, trái pháp luật là một tiêu chí thi đua của Hội. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của địa phương, Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành tuyên truyền về Luật Bầu cử Quốc hội, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh Dân số, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo… Hội LHPN huyện đã xây dựng đội ngũ 112 tuyên truyền viên pháp luật từ huyện đến cơ sở, thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật như tổ chức các buổi tuyên truyền miệng, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Hội, sinh hoạt các CLB.

Một buổi tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội cho hội viên Hội Phụ nữ xã Xuân Kiên.
Một buổi tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội cho hội viên Hội Phụ nữ xã Xuân Kiên.

Hằng năm, Hội LHPN huyện lựa chọn các địa bàn khó khăn, vùng có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa, những địa phương đang có vấn đề bức xúc để đưa nội dung tuyên truyền phù hợp với nhu cầu của hội viên và yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị. Toàn huyện đã thành lập 179 CLB phụ nữ, trong đó có 2 CLB “Phụ nữ với pháp luật” ở xã Xuân Ngọc và Xuân Kiên với 70 thành viên. Đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên pháp luật của Hội Phụ nữ còn là lực lượng nòng cốt tham gia công tác hoà giải ở cơ sở, phát hiện giải quyết kịp thời các khúc mắc, mâu thuẫn, hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp, trái phép. Qua 10 năm phối hợp với ngành Tư pháp và các cơ quan chức năng Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức 135 buổi tập huấn cho 6.700 lượt cán bộ Hội về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như nội dung kiến thức pháp luật trên các lĩnh vực. Chi Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tổ chức 1.236 buổi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 185.400 lượt cán bộ, hội viên, góp phần chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên phụ nữ. Ở các xã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật như Xuân Kiên, Xuân Ngọc, Xuân Thành, Xuân Vinh, Xuân Ninh, Xuân Hồng, Xuân Thuỷ, Xuân Tiến, Thọ Nghiệp…, có tới 90% các vụ việc mâu thuẫn, xích mích, vi phạm pháp luật được đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ hoà giải thành công. Đội ngũ cán bộ Hội không chỉ gương mẫu chấp hành tốt chính sách pháp luật mà còn là những cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, các thành viên trợ giúp pháp lý và hoà giải viên tích cực ở cơ sở. Với những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ, giai đoạn 2002-2012 Hội LHPN huyện Xuân Trường đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên phụ nữ; tập trung tuyên truyền các nội dung của Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, pháp luật về an toàn giao thông; phấn đấu hằng năm có trên 90% phụ nữ được tiếp cận với các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý do Hội tổ chức. Tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt của các CLB “Phụ nữ với pháp luật”, CLB “Trợ giúp pháp lý” ở các xã, thị trấn; chỉ đạo các CLB tăng cường đưa các chuyên đề tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào các kỳ sinh hoạt; tích cực tham gia công tác hoà giải, giải quyết các mâu thuẫn từ cơ sở. Tăng cường trang bị thêm đầu sách cho tủ sách pháp luật của các đơn vị cơ sở, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có đủ tài liệu cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu, phổ biến pháp luật tới hội viên phụ nữ./.

Bài và ảnh: Phương MaiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com