Bài phát biểu của đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp

06:12, 02/12/2021

Kính thưa đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp;

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Trước hết, thay mặt UBND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích và đánh giá, ghi nhận sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về những kết quả đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn, nhất là những khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và chỉ ra những tồn tại, hạn chế; tôi xin tiếp thu và làm rõ hơn một số nội dung trong báo cáo và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch năm 2022.

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát trở lại, đặc biệt là đợt dịch lần thứ 4 với biến chủng vi-rút có tốc độ lây lan nhanh, mạnh, diễn biến rất phức tạp ở tất cả các huyện, thành phố, đã làm ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhân dân, sản xuất kinh doanh và hoạt động văn hóa xã hội... Song, dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong toàn hệ thống và trên các lĩnh vực:

1. Về phòng, chống đại dịch COVID-19

Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo từng thời điểm diễn biến của dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết liệt nhằm kiểm soát, hạn chế thấp nhất dịch lây lan trong cộng đồng. Đến nay, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát; hoàn thành tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 mũi 1 cho nhân dân từ 18 tuổi trở lên. Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

2. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trong điều kiện dịch COVID-19, chúng ta đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức thành công, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật; bầu một lần đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay. Các cấp đã kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước, góp phần thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Xây dựng các nghị quyết chuyên đề toàn khóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Tập trung xây dựng, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 05 nghị quyết chuyên đề về kinh tế - xã hội và xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết tới các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên tạo chuyển biến tích cực ngay từ năm đầu thực hiện: (1) Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-6-2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; (2) Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18-6-2021 về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; (3) Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18-6-2021 về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; (4) Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18-6-2021 về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025; (5) Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15-10-2021 về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

4. Về phát triển kinh tế - xã hội

Trước những tác động ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

4.1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt kết quả khá

Ước thực hiện cả năm đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Một số chỉ tiêu đạt khá, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt mức tăng từ 7,7%-8,2% so với năm 2020; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14%; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 2,6 tỷ USD, tăng trên 18%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 6.325 tỷ đồng tăng 11% so với dự toán và tăng gần 5% so với năm 2020; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15,5%...

4.2. Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản duy trì ổn định và phát triển, giá trị sản xuất tăng 3,1% so với năm 2020, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19. Dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung thực hiện; trong năm đã công nhận thêm 65 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đến nay toàn tỉnh có 78/204 (38%) xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (mục tiêu Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Tỉnh ủy đến năm 2025 có 50% xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao). Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục có sự phát triển, đến nay toàn tỉnh có 226 sản phẩm OCOP, tăng 55% (tăng 80 sản phẩm) so với năm 2020.

4.3. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch; thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc

Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 các huyện, thành phố. Triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung triển khai lập các quy hoạch vùng liên huyện; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các quy hoạch đã được phê duyệt, làm cơ sở xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư. Hiện nay đã có một số Tập đoàn lớn đến khảo sát và quyết định đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, điển hình như Dự án Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện Nam Định có tổng mức đầu tư 66.000 tỷ đồng và Dự án Nhà máy cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng có tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng...

4.4. Tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp

Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14% so với năm 2020, chủ yếu là sự đóng góp từ các ngành công nghiệp dệt may, da giầy, thuốc, dược liệu... Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư mở rộng để thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Khởi công xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận với diện tích hơn 158ha, tổng mức đầu tư trên 1.621 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông; đang trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư mở rộng Khu công nghiệp Bảo Minh. Tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản và cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên...

4.5. Tập trung đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Hoàn thành giai đoạn I Dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình; Tỉnh lộ 487B,... tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu trung tâm lễ hội thuộc khu di tích văn hóa thời Trần và các dự án hạ tầng giao thông, như tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Tỉnh lộ 485B, 488B; 488C,...

Hoàn thành thủ tục ký hợp đồng thi công và tiếp tục triển khai dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Triển khai thủ tục đầu tư giai đoạn II Dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Dự án cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông của tỉnh. Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển. Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải thực hiện dự án Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Bến Mới vượt sông Đáy trên Quốc lộ 38B; thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cầu Đống Cao vượt sông Đào và cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B.

Hạ tầng đô thị thành phố Nam Định tiếp tục được quan tâm đầu tư theo định hướng mở rộng thành phố. Cơ bản hoàn thành Dự án xây dựng đường trục trung tâm phía Nam thành phố. Tiếp tục hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu đô thị và chỉnh trang đô thị của thành phố Nam Định;… Triển khai thủ tục đầu tư Dự án xây dựng cầu qua sông Đào và Dự án xây dựng đường trục phía Nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B)...

4.6. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả 

Giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định, trong đó đã giải quyết kịp thời cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ngành Giáo dục tiếp tục đạt thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đứng thứ Nhì toàn quốc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó môn Toán, môn Hóa xếp thứ Nhất. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền diễn ra chào mừng các sự kiện lớn, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và nâng cao phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên nắm bắt tình hình lao động, việc làm tại các doanh nghiệp.

4.7. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung chỉ đạo 

Cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở đã tập trung cao, cùng sự đồng thuận của nhân dân đã hoàn thành sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022. Số thôn (xóm), tổ dân phố sau sắp xếp là 2.160 đơn vị, giảm 1.514 đơn vị (giảm 41%), giảm được 8.859 người hoạt động ở thôn (xóm), tổ dân phố.

Có 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 và kết nối liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời triển khai việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho công dân nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 thuộc nhóm 16 tỉnh cao nhất cả nước; Chỉ số đánh giá về chuyển đổi số năm 2020 đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố.

4.8. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, nội chính

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo an toàn, công khai, công bằng, đúng luật. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân được quan tâm và thường xuyên chỉ đạo quyết liệt..; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Nam Định được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu của cả nước về hoàn thành dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn hạn chế, tồn tại như Báo cáo về kinh tế - xã hội đã nêu cụ thể được gửi tới các đại biểu, nhất là việc triển khai công tác phòng, chống dịch ở một số nơi còn lúng túng, có phần chủ quan khi chưa có dịch hoặc dịch đã đi qua; một số ngành kinh doanh dịch vụ, vận tải, du lịch... bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, cũng như ý kiến thảo luận, tham gia của các vị đại biểu. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại có nguyên nhân chủ quan, có nguyên nhân khách quan. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin nghiêm túc tiếp thu và tập trung chỉ đạo, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo dịch COVID-19 có thể còn xuất hiện với diễn biến phức tạp. Do đó, đòi hỏi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tiến tới triển khai Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022. Xác định phòng, chống dịch với tinh thần phải chủ động, linh hoạt, bình tĩnh, bản lĩnh trong mọi tình huống của dịch bệnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; bảo vệ tối đa sức khỏe, sinh mạng của người dân. Tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở trong phòng, chống dịch và điều trị các ca bệnh. Đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho nhân dân, sớm bao phủ vắc-xin cho toàn dân.

2. Tập trung xây dựng và quản lý quy hoạch

Thực hiện tốt việc quản lý và triển khai các quy hoạch đã được duyệt. Hoàn thành và triển khai các quy hoạch, như Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy và vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo các quy hoạch xây dựng chung đã được phê duyệt; Quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2030. Tổ chức xây dựng quy hoạch hai bên tuyến đường bộ mới từ thành phố Nam Định - Lạc Quần - tuyến đường bộ ven biển để quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

Các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16-7-2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa, thực chất hơn nữa để môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Tích cực triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22-10-2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước.

4. Phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; trong đó phát triển ngành trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Xây dựng sàn giao dịch điện tử nông sản chủ yếu của tỉnh. Phát triển ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn với an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Đẩy mạnh phát triển ngành thủy sản, nhất là nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt gắn với chế biến các sản phẩm từ thủy sản.

Tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình cụ thể, các tiêu chí đạt được theo hướng bền vững; phấn đấu năm 2022 có từ 60 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát triển thêm các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng thời đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ các sản phẩm OCOP, hướng đến xuất khẩu. 

5. Tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc quản lý đất đai theo quy định của pháp luật và Kết luận số 43-KL/TU ngày 22-8-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; khẩn trương xử lý các tồn tại về đất đai, trong đó có các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng. Tập trung giải quyết các thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật để sớm bàn giao mặt bằng triển khai các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn, nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại các doanh nghiệp sản xuất, làng nghề; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Khuyến khích, hướng dẫn nhân dân phân loại rác thải tại nguồn và tổ chức thu gom phù hợp. Chủ động, sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

6. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, như:  Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông; Khu công nghiệp Mỹ Thuận; cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản và cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên… Hoàn thiện các thủ tục sớm khởi công xây dựng mở rộng Khu công nghiệp Bảo Minh, Khu công nghiệp Trung Thành, huyện Ý Yên... Rà soát, bổ sung mới các khu, cụm công nghiệp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ở tất cả các huyện và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao và khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách. Đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp, tích cực triển khai các dự án lớn, như các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại huyện Nghĩa Hưng... Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm công nghiệp để nâng cao khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ tại thành phố Nam Định và trung tâm các huyện phục tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

7. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội

Tiếp tục tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới. Tập trung chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên và cơ sở vật chất phục vụ một số môn thi đấu của SEAGames 31 được tổ chức tại Nam Định. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn ở bậc học phổ thông; giữ vững thành tích là tỉnh nằm trong tốp dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục. Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là tuyến cơ sở phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và phòng, chống dịch bệnh. Giải quyết kịp thời các chính sách đối với người có công và các đối tượng khác theo quy định, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động.

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Tập trung hoàn thành Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định. Triển khai lập các đề án nâng cấp đô thị tại các huyện, nhất là các đô thị thuộc vùng kinh tế ven biển. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là bộ phận trực tiếp làm việc với người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người.

9. Đảm bảo An ninh - Quốc phòng

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nỗ lực kiềm chế, giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí. 

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân.

Những nội dung, vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm, kiến nghị tại các kỳ họp trước, UBND tỉnh đã tiếp thu và chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết và đã gửi báo cáo tới các đại biểu. Qua đó có nhiều kiến nghị đã được giải quyết, có kiến nghị đang trong quá trình thực hiện, có kiến nghị cần thời gian và nguồn lực để thực hiện. Thời gian tới UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục xem xét, giải quyết những kiến nghị đang giải quyết, nhất là những kiến nghị chính đáng, liên quan đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Các nội dung, vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm, kiến nghị tại kỳ họp này, thay mặt UBND tỉnh tôi xin tiếp thu và báo cáo, làm rõ một số nội dung như sau:

1. Về phòng, chống dịch COVID-19

Năm 2021, là năm tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp tại nước ta, đặc biệt là dịch bùng phát lần thứ 4 với biến chủng vi-rút có tốc độ lây lan rất nhanh, mạnh, lan rộng, ngấm sâu ở nhiều tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh, thành phố phía Nam đã tác động hết sức nghiêm trọng đến sinh mạng, sức khỏe, đời sống của nhân dân và ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước; đặc biệt làm đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh, tác động tiêu cực đến việc làm, sinh kế, tâm lý của nhân dân. Trước tình hình đó, tỉnh ta đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch và đã đạt được kết quả tích cực, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát.

1.1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh ta

- Trong đợt dịch lần 1, lần 2 và lần 3 tỉnh ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ngày 7-5-2021, tỉnh ta đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; tính đến 7h00 ngày 2-12-2021 tỉnh ta đã ghi nhận 1.642 ca (424 ca tại cộng đồng, chiếm 26%; 1.218 ca ghi nhận trong khu cách ly phong tỏa chiếm 74%). Trong đó, huyện Hải Hậu 446 ca, thành phố Nam Định 322 ca, huyện Giao Thủy 302 ca, huyện Ý Yên 228 ca, huyện Nam Trực 150 ca, huyện Xuân Trường 87 ca, huyện Trực Ninh 39 ca, huyện Nghĩa Hưng 31 ca, huyện Vụ Bản 22 ca, huyện Mỹ Lộc 15 ca.

Riêng trong tháng 11-2021 và 02 ngày đầu tháng 12, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.331 ca, bằng 81% tổng số ca nhiễm (trung bình mỗi ngày có 41 ca, từ tối ngày 1-12 đến 7h00’ sáng 2-12 ghi nhận 82 ca, cao nhất từ trước đến nay). Trong đó, huyện Hải Hậu 395 ca, huyện Giao Thủy 290 ca, thành phố Nam Định 256 ca, huyện Nam Trực 144 ca, huyện Ý Yên 97 ca, huyện Xuân Trường 76 ca, huyện Trực Ninh 27 ca, huyện Nghĩa Hưng 24 ca, huyện Vụ Bản 12 ca, huyện Mỹ Lộc 10 ca.

Đặc biệt trong đợt dịch này, đã xuất hiện các ca bệnh liên quan đến nhiều địa điểm, nơi tập trung đông người như trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, chợ dân sinh... một số chùm ca bệnh không xác định được nguồn lây như ở huyện Hải Hậu, Ý Yên, Giao Thủy, thành phố Nam Định... Nguyên nhân chủ yếu là do người dân trở về từ vùng dịch chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; còn có sự chủ quan của người dân khi chưa có dịch, dịch vừa đi qua hoặc khi đã được tiêm vắc-xin phòng COVID-19, như có trường hợp trở về từ vùng dịch không khai báo y tế, có trường hợp xuất hiện triệu chứng ho, sốt, khó thở... không đến thăm khám tại cơ sở y tế địa phương mà tự chữa trị tại nhà dẫn đến dịch lây lan ra cộng đồng...

- Về cách ly: Từ đầu năm đến nay đã có trên 25 nghìn người cách ly tập trung, trong đó gần 24 nghìn người đã hoàn thành cách ly; hiện còn trên 1.500 người đang cách ly tập trung. Thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú cho trên 153 nghìn người, trong đó gần 137 nghìn người đã hoàn thành cách ly; hiện còn trên 15 nghìn người đang cách ly tại nhà.

- Điều trị: Đã có 506 ca bệnh kết thúc điều trị (trong đó 122 ca bệnh kết thúc điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương). Hiện nay, còn 292 ca bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; 844 ca bệnh đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, ưu tiên hàng đầu vì sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân sự, cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, theo phương châm “4 tại chỗ”. Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã; phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ COVID cộng đồng ở tại các thôn, xóm, tổ dân phố để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” kiểm soát, giám sát chặt chẽ người trở về từ vùng dịch, các trường hợp cách ly y tế tại nhà. Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm lấy xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp là “pháo đài”, người dân và cá nhân các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là “chiến sĩ”, là chủ thể trong phòng, chống dịch; đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người để bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình mình và cộng đồng.

Ban Chỉ đạo các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh duy trì chế độ họp định kỳ hàng tuần, thường xuyên với các huyện, thành phố để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời ứng trực 24/24 giờ, bất kể ngày hay đêm, thứ Bảy hay Chủ nhật kịp thời chỉ đạo, điều hành, bình tĩnh, bản lĩnh xử lý các tình huống của dịch bệnh mà chưa có tiền lệ. Khi xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng tại các địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp làm việc với các huyện, thành phố để triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp cấp bách nhằm sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để dịch lan rộng trong cộng đồng.

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đã ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo từng thời điểm diễn biến của dịch bệnh, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo công tác phòng, chống dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã chủ động chuyển trạng thái từ mục tiêu “không COVID-19” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

1.3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

- Về thông tin và truyền thông: Từ đầu dịch đến nay, công tác thông tin tuyên truyền được các cấp, các ngành chú trọng, phản ánh, thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và đội thông tin lưu động của xã, phường, thị trấn để “Dân biết, Dân tin, Dân theo, Dân làm”; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật trên không gian mạng. Tích cực triển khai các ứng dụng tiêm chủng, truy vết, khai báo y tế trực tuyến...

- Về truy vết, khoanh vùng, cách ly:

Ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố, Công an tỉnh, ngành Y tế và các đơn vị liên quan nhận định, đánh giá đúng tình hình, nguy cơ, yếu tố dịch tễ để tổ chức khoanh vùng gọn nhất theo điểm dân cư, dong ngõ, thôn xóm, tổ dân phố, đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, vừa tránh tác động tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Thần tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần F1, F2, phân loại cụ thể để tổ chức cách ly phù hợp, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để vận hành ngay các cơ sở cách ly tập trung của từng huyện, thành phố do Quân đội quản lý.

UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm đảm bảo lương thực, thực phẩm, công tác y tế, vệ sinh môi trường trong vùng cách ly phong tỏa để người dân yên tâm, tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Về xét nghiệm, điều trị:

Năng lực xét nghiệm được tăng cường qua từng giai đoạn. Khi cần thiết xét nghiệm tầm soát trên diện rộng, ngành Y tế đã huy động hàng trăm cán bộ y tế tổ chức xét nghiệm nhanh nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, như trong đợt dịch vừa qua đã tổ chức xét nghiệm trong 2 ngày cho 9 xã, thị trấn của huyện Ý Yên với dân số gần 90 nghìn người, xét nghiệm trong 7 ngày đối toàn bộ gần 300 nghìn người dân của thành phố Nam Định. Ngoài ra, các huyện, thành phố chủ động tầm soát xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như tại các doanh nghiệp, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh... Trong năm 2021 (chủ yếu tháng 10 và tháng 11) đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1 triệu lượt người.

Tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở để đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, oxy y tế để đưa vào vận hành ngay bệnh viện dã chiến, các trung tâm y tế huyện, thành phố phục vụ tốt việc thu dung, điều trị các ca bệnh. Yêu cầu mỗi huyện, thành phố thành lập ít nhất một cơ sở thu dung, điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ; thành lập ít nhất 1 trạm y tế lưu động để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân tại các vùng cách ly phong tỏa. Tỉnh đã có kế hoạch về thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, gồm: bệnh viện, trung tâm y tế khám, chữa bệnh hoạt động theo mô hình tháp ba tầng, với các cấp độ dịch, có thể thu dung, điều trị lên tới 5.000 ca.

1.4. Tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

Triển khai Chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng tại Việt Nam. Tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế huy động lực lượng đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, vì đây là giải pháp căn cơ có tính lâu dài trong phòng, chống dịch. Đến ngày 27-11-2021, đã hoàn thành tiêm vắc-xin mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên; tiếp tục đẩy nhanh tiêm vắc-xin mũi 2 cho người dân, phấn đấu hoàn thành mũi 2 trước ngày 15-1-2022. Đồng thời tỉnh đã xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, khi được Bộ Y tế phân bổ vắc-xin, tỉnh sẽ chỉ đạo tiêm ngay theo lứa tuổi từ cao tới thấp.

1.5. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội

Đi đôi với phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa; cho phép các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao nước ngoài được nhập cảnh, làm việc tại tỉnh (trên 1.000 người); thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất và chính sách khác (trên 350 tỷ đồng); cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với gần 1.100 khách hàng với dư nợ cơ cấu lại trên 1.400 tỷ đồng, miễn giảm lãi suất vay đối với gần 4.500 khách hàng với dư nợ trên 4.500 tỷ đồng, số tiền miễn giảm gần 20 tỷ đồng; hỗ trợ thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp; giảm tiền điện, nước.

Đặc biệt, tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021, Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 6-11-2021, Nghị Quyết 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, Quyết định 33/2021/QĐ-TTg ngày 1-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí trên 413 tỷ đồng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

1.6. Công tác vận động, huy động xã hội và nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch

Trong đợt dịch lần thứ 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay, đóng góp kinh phí, ủng hộ trang thiết bị, vật tư y tế cho tỉnh. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã huy động được số tiền ủng hộ khoảng 40 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị, vật tư y tế, hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các doanh nghiệp tài trợ máy móc, thiết bị y tế, kít test nhanh...

Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, tỉnh, các huyện, thành phố đã chi hàng trăm tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh và mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh; kịp thời chi trả chế độ chính sách để bù đắp một phần đóng góp to lớn của các lực lượng tham gia chống dịch theo quy định.

1.7. Công tác chi viện, tăng cường hỗ trợ phòng, chống dịch 

Tỉnh ta đã chia sẻ kịp thời bằng cách hỗ trợ, chi viện về nhân lực, vật lực với tỉnh Bắc Giang, Hà Nam và các tỉnh, thành phố phía Nam để cùng với Chính phủ, các tỉnh, thành phố chung tay, góp sức sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. Ngành Y tế tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã cử trên 900 lượt bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, sinh viên ngành y chi viện, hỗ trợ các tỉnh, thành phố. Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng và 100.000 khẩu trang y tế; hỗ trợ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Long An mỗi địa phương 1 tỷ đồng.

1.8. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và năm 2022

- Chuyển đổi tư duy, phương pháp, biện pháp, tổ chức thực hiện từ quản lý không COVID-19 sang quản lý rủi ro, giảm thiểu tử vong; thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” tiến tới thực hiện Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch COVID-19.

- Tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho nhân dân, sớm bao phủ vắc-xin cho toàn dân.

- Các cấp chính quyền, các lực lượng chức năng, nhất là cấp cơ sở tăng cường quản lý biến động nhân khẩu trên địa bàn thôn xóm, tổ dân phố; kiểm soát, giám sát chặt chẽ, triệt để các trường hợp trở về từ vùng dịch, các trường hợp cách ly y tế tại nhà. Phát huy vai trò của Tổ COVID cộng đồng. Người dân trong vùng phong tỏa, trong khu cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về cách ly y tế để không làm dịch lây lan ra người thân cũng như cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là yêu cầu 5K, đeo khẩu trang, khai báo y tế, chủ động xét nghiệm khi có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, mất vị giác...

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của các tổ chức, cá nhân, nhất là những nơi tập trung đông người như doanh nghiệp sản xuất có đông công nhân, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh... xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục triển khai các chính sách của Nhà nước hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, chúng ta tôn vinh, tri ân, cảm ơn và đánh giá rất cao những nỗ lực, đóng góp của các tầng lớp nhân dân; sự cống hiến to lớn của các lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là ngành y tế, công an, quân đội, đội ngũ cán bộ cơ sở, Tổ COVID cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch; mong rằng nhân dân chia sẻ, cảm thông sâu sắc và đồng tình ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

2. Về tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm bằng nguồn vốn đầu tư công

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định, đặt mục tiêu “... Phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”. Để đạt được mục tiêu trên, việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại phải đi trước một bước, có tính chiến lược, lâu dài, sẽ là động lực cho sự phát triển của tỉnh, nhất là hạ tầng giao thông được kết nối thuận tiện với cảng hàng không và cảng biển, đảm bảo năng lực vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh ta cần một nguồn lực rất lớn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong khi ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư còn hạn chế, chủ yếu nguồn lực từ tỉnh; dự kiến tổng mức đầu tư công các công trình dự án trọng điểm khoảng 27.000 tỷ đồng. 

Để thực hiện được tốt các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thống nhất, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm về quy trình, thủ tục đầu tư, thanh toán, quyết toán theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Quản lý và triển khai thực hiện theo đúng các quy hoạch được duyệt, nhất quy hoạch về đất đai, quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch hai bên các tuyến đường giao thông trọng điểm đã, đang và sẽ triển khai thực hiện.

- Phát huy hiệu quả việc khai thác, huy động nguồn lực từ quỹ đất, nhất là quỹ đất tại thành phố Nam Định, trung tâm các huyện, các xã, hai bên đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, hai bên tuyến đường bộ ven biển đi qua tỉnh... Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư tập trung tại các huyện, thành phố.

- Năm 2022, tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện các thủ tục đầu tư các công trình, dự án trọng điểm:

+ Hoàn thành các dự án: Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần (Giai đoạn I); tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua tỉnh Nam Định, Tỉnh lộ 485B, 488B, 488C.

+ Đẩy nhanh tiến độ các dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn II); Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ.

+ Phấn đấu hoàn thiện thủ tục khởi công các dự án: Dự án xây dựng cầu qua sông Đào; tuyến đường phía nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B) và tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển. Khởi công các công trình do Bộ Giao thông Vận tải quản lý như cầu Bến Mới, cầu Đống Cao, cầu Ninh Cường.

+ Tiếp tục triển khai các bước đầu tư xây dựng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

- Năm 2022 và năm 2023 là năm tỉnh ta triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trong và ngoài ngân sách với diện tích rất lớn. Để đảm bảo yêu cầu tiến độ các dự án, yêu cầu các sở, ban, ngành, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đến công tác giải phóng mặt bằng của từng dự án. Đây là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, chính quyền thuộc vùng dự án được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

UBND tỉnh kêu gọi nhân dân trong vùng dự án đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng vì sự phát triển chung của tỉnh và vì sự phát triển của chính địa phương mình đang sinh sống.

- Tiếp tục đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình và tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến tỉnh Hà Nam.

3. Về đẩy mạnh thu hút đầu tư tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

Năm 2021, nhằm cụ thể hóa các chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra; Nam Định đã tập trung thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, bổ sung, xây dựng các quy hoạch có chất lượng, tầm nhìn; huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đã có nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước về tìm hiểu, đề xuất và triển khai các dự án trọng điểm sẽ có tác động lâu dài tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm đã thu hút được 59 dự án trong nước và 16 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 74.000 tỷ đồng và trên 62 triệu USD (đạt trên 90% so với mục tiêu về tổng số vốn thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Tỉnh ủy); số vốn đầu tư trong nước gấp trên 4,5 lần của cả giai đoạn 2016-2020 (lớn nhất từ trước đến nay). Kết quả thu hút đầu tư vào tỉnh mới chỉ là bước đầu, các dự án lớn đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư; tiềm năng, lợi thế, dư địa để thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh ta còn lớn.

Để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thống nhất về quan điểm, nhận thức, chủ trương, tạo đồng thuận cao trong thu hút đầu tư, tập trung thu hút các doanh nghiệp lớn, thuộc khu vực sản xuất có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo ra số thu ngân sách lớn.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch. Sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng đồng bộ, thống nhất, bảo đảm phát huy, sử dụng có hiệu quả tiềm năng lợi thế và nguồn lực của tỉnh. Hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các quy hoạch đã được phê duyệt để thu hút đầu tư.

- Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, điện lực... để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư về đầu tư tại tỉnh.

- Tập trung hoàn thành hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận (trên 158ha). Sớm khởi công mở rộng Khu công nghiệp Bảo Minh (50ha) và Khu công nghiệp Trung Thành, huyện Ý Yên (200ha). Đẩy nhanh tiến độ các cụm công nghiệp Yên Bằng (Ý Yên), Thanh Côi (Vụ Bản)... Tiếp tục thu hút đầu tư các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư.

- Tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư lớn đang triển khai dự án trên địa bàn tỉnh; phấn đấu khởi công các dự án, như: Nhà máy gang thép số 1, Nhà máy cán thép và Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn của Tập đoàn Xuân Thiện tại huyện Nghĩa Hưng; Nhà máy điện rác Greenity Nam Định tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc...

- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp:

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút, hỗ trợ và đồng hành cùng nhà đầu tư.

Đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư; nâng cao chất lượng và hiệu quả, tránh hình thức, dàn trải; thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó ưu tiên các dự án quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng, thân thiện với môi trường.

Chủ động mời các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, Đại sứ quán các nước, các tổ chức, hiệp hội nước ngoài tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về làm việc trực tiếp với tỉnh để kêu gọi, xúc tiến đầu tư.

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính. Rà soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ để ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Khuyến khích các doanh nghiệp đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức. 

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân.

Thay mặt UBND tỉnh, một lần nữa tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các vị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri toàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm, triển khai ngay các Nghị quyết của kỳ họp cuối năm 2021, HĐND tỉnh khoá XIX đã đề ra và nghiêm túc tiếp thu, tập trung giải quyết những kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến, kiến nghị của cử tri đã nêu có liên quan đến ngành mình, địa phương mình.

Năm 2022 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những diễn biến và tác động khó lường của đại dịch COVID-19; UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương sẽ quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra ngay từ đầu năm. UBND tỉnh trân trọng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, giám sát của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh; sự phối hợp của các ban, cơ quan của Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự giám sát, ủng hộ của cử tri và nhân dân trong tỉnh để UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Cuối cùng, kính chúc các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com