Đảng ủy Quân sự tỉnh tạo chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

07:12, 01/12/2021

Đảng bộ Quân sự tỉnh hiện có 5 đảng bộ cơ sở, 33 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 460 đảng viên. Trong những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ" đã tạo chuyển biến tích cực và toàn diện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ LLVT tỉnh từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phân đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ mục tiêu trọng yếu.
Phân đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ mục tiêu trọng yếu.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Quân khu 3 và của Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết; đã kịp thời cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ, toàn diện. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về việc thực hiện Nghị quyết; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị. Đồng thời gắn việc thực hiện Nghị quyết với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong LLVT tỉnh xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm, khuyết điểm. Các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên của các cấp ủy đảng đề cao vai trò, trách nhiệm, chủ động trong triển khai, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên và đề cao tính gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh, cấp ủy các cấp thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cam kết của cán bộ, đảng viên về phấn đấu tu dưỡng rèn luyện. Hàng năm, ĐUQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên. Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, các đồng chí uỷ viên đã nghiêm túc kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ, gắn với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thẳng thắn nhận trách nhiệm trước những khuyết điểm, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong thời gian tới. 100% tổ chức đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm. Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ Quân sự tỉnh năm sau đều cao. Trong đó năm 2020 có 5/5 đảng ủy cơ sở, 33/33 chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, 81,44% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ Quân sự tỉnh đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Theo đó công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được triển khai thực hiện nghiêm túc, nền nếp, có chất lượng; nội dung chương trình bảo đảm đúng, đủ theo quy định và hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT tỉnh đi vào nền nếp, hiệu quả; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập nhằm nâng cao khả năng SSCĐ và khả năng cơ động, tác chiến của LLVT tỉnh. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức huấn luyện cho các đối tượng gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện chiến đấu hàng năm. Trong đó đã tổ chức huấn luyện cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, với quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 79% khá, giỏi; tổ chức huấn luyện và kiểm tra bắn đạn cho lực lượng DQTV theo chương trình, kế hoạch với quân số huấn luyện DQTV đạt trên 90%, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật… Cùng với công tác giáo dục quốc phòng và công tác huấn luyện SSCĐ, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cũng luôn được quan tâm, chú trọng. Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu, các bước của quy trình tuyển quân, đạt 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao... góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm.

Việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã giúp Đảng bộ Quân sự tỉnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không chỉ nỗ lực cố gắng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ SSCĐ, mà còn sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách, xung kích ở tuyến đầu trên mọi mặt trận, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân./.

Bài và ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com