HĐND thành phố Nam Định đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

07:04, 07/04/2021

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố Nam Định đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ thành phố, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Từ kiến nghị của cử tri về lĩnh vực quản lý đô thị, UBND thành phố Nam Định đã chỉ đạo Công ty CP Công trình đô thị nạo vét hệ thống tiêu thoát nước.
Từ kiến nghị của cử tri về lĩnh vực quản lý đô thị, UBND thành phố Nam Định đã chỉ đạo Công ty CP Công trình đô thị nạo vét hệ thống tiêu thoát nước.

Dấu ấn nổi bật của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 là chất lượng của các kỳ họp ngày càng được nâng cao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 19 kỳ họp; trong đó 11 kỳ họp thường lệ, 7 kỳ họp bất thường và 1 kỳ họp chuyên đề. Các kỳ họp được tổ chức đúng luật, được chuẩn bị chu đáo từ việc xây dựng nội dung, chương trình, xây dựng báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết; tiếp xúc cử tri, giám sát, thẩm tra... Các báo cáo trình bày tại kỳ họp bảo đảm chính xác, ngắn gọn và đầy đủ; chủ tọa điều hành kỳ họp đúng nội dung, chương trình đã được tham gia. Đặc biệt, số lượng đại biểu đăng ký tham gia chất vấn ngày càng tăng; các ý kiến phát biểu trọng tâm, có chất lượng và sát hợp với thực tế địa phương. Tại các kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố đã tập trung chất vấn 34 nội dung về các lĩnh vực: Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, lĩnh vực đất đai liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lĩnh vực thuế, giáo dục, môi trường, thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết,... Qua đó nhiều nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố và các phòng, ban, phường, xã về các nội dung nêu trên đã được HĐND, đại biểu HĐND thành phố làm rõ trách nhiệm, góp phần giải quyết được những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, HĐND thành phố đã ban hành 72 nghị quyết theo thẩm quyền, trong đó có: 5 nghị quyết chung về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; 5 nghị quyết thông qua các đề án, kế hoạch, chương trình mục tiêu trên các lĩnh vực; 10 nghị quyết về lĩnh vực tài chính, ngân sách; 41 nghị quyết về tổ chức, nhân sự của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố; 10 nghị quyết về các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đầu tư công trung hạn; xây dựng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông...; 1 nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, phê chuẩn. Các nghị quyết của HĐND ban hành bám sát chủ trương lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đã phát huy được tiềm năng và huy động mọi nguồn lực góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đa số các nghị quyết do HĐND thành phố ban hành đều nhận được sự đồng tình cao của cử tri. Bên cạnh đó, HĐND thành phố đã thực hiện tốt hoạt động giám sát thông qua việc xem xét báo cáo của UBND thành phố và các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các phòng chuyên môn. Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã tiến hành giám sát 78 cuộc; trong đó có 59 cuộc giám sát thường xuyên, 19 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực đất đai, quản lý đô thị, giáo dục - đào tạo, y tế, dân số, chế độ chính sách, quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn... Hoạt động giám sát cơ bản đã thực hiện đúng chương trình HĐND thành phố đề ra, hình thức giám sát phù hợp với các nội dung, có tác động tích cực tới việc bảo đảm thực thi pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thông qua hoạt động giám sát, đại biểu HĐND thành phố đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập của cơ quan chịu sự giám sát, từ đó thảo luận, đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để các cơ quan thực hiện có hiệu quả theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Bên cạnh đó hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân cũng được HĐND thành phố coi trọng nhằm giúp cho đại biểu HĐND lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố đã tổ chức 225 hội nghị tiếp xúc cử tri với 99,5% đại biểu HĐND tham gia; tổng hợp gần 700 lượt ý kiến, kiến nghị cử tri. Qua theo dõi hơn 70% ý kiến, kiến nghị đã được các phòng, ban, cơ quan liên quan trả lời, giải quyết. Với việc phát huy có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của HĐND thành phố, những năm qua, kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt bình quân 13,18%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giảm còn 1,92%. Cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, diện mạo đô thị có sự khởi sắc. Nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo điểm nhấn cho thành phố.

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định cho biết: “Bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố trong thời gian qua là phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động của HĐND; quan tâm đến tổ chức, cán bộ, bố trí cơ cấu thường trực HĐND (Chủ tịch là Bí thư hoặc Phó Bí thư thường trực, Phó chủ tịch là Ủy viên Ban thường vụ); tăng số đại biểu hoạt động chuyên trách cho các Ban HĐND… Bên cạnh đó, đại biểu HĐND phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực thực tiễn, có tâm huyết, bản lĩnh, trách nhiệm với hoạt động của người đại biểu nhân dân; lãnh đạo các ban của HĐND phải hoạt động chuyên trách, thành viên có chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực phụ trách. Ngoài ra giải quyết tốt mối quan hệ giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên thông qua các quy chế, nội dung phối hợp công tác trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan để cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, thường xuyên giữ mối quan hệ với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; phải làm tốt việc giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tăng cường hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp, đẩy mạnh hoạt động chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn. Chú trọng công tác tiếp xúc cử tri, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND. Thường xuyên đổi mới hoạt động của HĐND, thường trực, các Ban HĐND; đổi mới tổ chức các kỳ họp hiệu quả, tránh hình thức; kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm từng lĩnh vực công tác”./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com