Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác bầu cử

05:04, 01/04/2021

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cán bộ MTTQ xã Bình Minh (Nam Trực) rà soát, lập danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND các cấp.  Bài và ảnh: Lam Hồng
Cán bộ MTTQ xã Bình Minh (Nam Trực) rà soát, lập danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, MTTQ các cấp trong tỉnh đã và đang thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các công việc được giao trong công tác bầu cử. Cùng với công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định về số lượng, cơ cấu thành phần, tiêu chuẩn chất lượng người được ứng cử, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND; nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.

Tại huyện Xuân Trường, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND huyện không có sự điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có tổng số 68 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. Ngày 22-2-2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã ban hành Thông báo số 12/TB-MT về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 cho 48 cơ quan, tổ chức, đơn vị và Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT về nội dung, cách tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử. Trong quá trình các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có sự trao đổi, hướng dẫn, giúp đỡ để các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Từ ngày 24-2 đến ngày 10-3-2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành thực hiện quy trình giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Đến hết ngày 12-3-2021, MTTQ huyện đã tiếp nhận biên bản hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 của 51 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua việc tổ chức giới thiệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, nhìn chung, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, bám sát sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện, đặc biệt là tiêu chuẩn của Đại biểu HĐND, đảm bảo phát huy dân chủ trong việc lựa chọn giới thiệu nhân sự. Nhân sự được giới thiệu đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và đều nhận được sự đánh giá nhận xét, tín nhiệm của ban lãnh đạo, cử tri nơi công tác. Tại các hội nghị cử tri và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của 68 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, các đại biểu có mặt dự hội nghị đều bày tỏ sự nhất trí 100%. Ngày 17-3-2021, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử.

Tại huyện Nam Trực, trong quá trình chỉ đạo triển khai công tác bầu cử, Huyện ủy, HĐND, Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác nhân sự, công tác hiệp thương giới thiệu đại biểu, hướng dẫn dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, thông báo số đại biểu được bầu ở các xã, thị trấn; hướng dẫn việc ấn định đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; việc kê khai hồ sơ ứng cử viên; hướng dẫn lập, niêm yết danh sách cử tri, viết thẻ cử tri và các công việc khác theo quy định của Luật bầu cử. Trên cơ sở số lượng đại biểu được bầu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, các đơn vị đều hoàn thành trước ngày 7-2-2021. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND huyện đã có thông báo điều chỉnh cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu HĐND huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã có thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND huyện đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện, đồng thời hướng dẫn các đơn vị quy trình tổ chức giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, đơn vị. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các xã, thị trấn đã tiến hành giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần và thời gian theo quy định. Qua việc giới thiệu và lấy ý kiến cử tri nơi công tác, tất cả các trường hợp được giới thiệu ứng cử đều có tín nhiệm cao. Đến ngày 18-3-2021, MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ hai theo quy định. Hội nghị đã lập danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND các cấp gồm: Tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 63 người; tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn là 952 người. Trong thời gian từ ngày 21-3 đến 13-4-2021, MTTQ huyện và các xã, thị trấn sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao, MTTQ các cấp trong tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Bài và ảnh: Lam HồngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com