Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Thành phố Nam Định

07:04, 11/04/2013

Nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của tổ chức Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, những năm qua, Thành uỷ Nam Định luôn chú trọng củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2008 đến nay, Thành uỷ Nam Định đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho trên 850 lượt các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, uỷ viên UBKT các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đồng thời chỉ đạo UBKT Thành uỷ phối hợp với cấp uỷ cơ sở tổ chức 52 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 2.900 lượt các đồng chí là cấp uỷ, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Vì vậy, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố đã từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định như công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Năm 2012, UBKT Thành uỷ và các đảng uỷ cơ sở đã tiến hành kiểm tra 1 TCCS Đảng và 11 đảng viên có dấu hiệu vi phạm việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc kê khai hồ sơ, lý lịch đảng viên, sử dụng văn bằng chứng chỉ… Qua kiểm tra đã kết luận 10 đảng viên có vi phạm; xử lý kỷ luật 4 đảng viên, trong đó cảnh cáo 1 đảng viên, khiển trách 1 đảng viên, cách chức 1 và một đảng viên bị khai trừ Đảng. UBKT Thành uỷ cũng đã kiểm tra 12 đảng uỷ cơ sở, 5 chi bộ trực thuộc về kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng; đã phát hiện 1 đảng uỷ cơ sở áp dụng hình thức kỷ luật chưa tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của đảng viên.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, thời gian qua, các cấp uỷ Đảng từ thành phố đến cơ sở đã chủ động phân công các đồng chí cấp uỷ, thành viên UBKT các cấp theo dõi địa bàn, lĩnh vực. Bên cạnh công tác kiểm tra giám sát thường xuyên đối với TCCS Đảng và đảng viên, thành phố còn tổ chức giám sát theo chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, trong đó nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất cho các dự án là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, phát triển thành phố trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Thực tế những năm qua, do yêu cầu đô thị hoá cần thu hồi diện tích đất lớn phục vụ cho xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ trong khi công tác quản lý đất đai ở một số địa bàn trước đó còn lỏng lẻo, tình trạng dân tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc chiếm dụng đất công xảy ra trong thời gian dài dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, phân loại nguồn gốc sử dụng đất để đền bù, giải phóng mặt bằng. Vì vậy trong Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26-2-2007 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ trong toàn Đảng bộ”, Ban Thường vụ Thành uỷ đã xác định rõ nội dung chủ yếu công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ các cấp trong tình hình mới là tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý và sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu chi ngân sách, việc huy động và sử dụng vốn vay, về trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đang hoạt động ở các lĩnh vực quan trọng, những địa bàn trọng điểm. Hằng năm, UBKT các cấp của thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề như: Kiểm tra việc quản lý và cấp giấy phép xây dựng nhà ở; kiểm tra việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” và bộ phận một cửa ở các phường, xã. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của một số cán bộ lãnh đạo, cấp uỷ, chính quyền các xã Nam Vân, Lộc Hoà, Lộc An, Nam Phong, cán bộ Phòng TN và MT, Văn phòng Đăng ký và thông tin nhà đất thành phố…, từ đó tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Thành uỷ Nam Định đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 gồm 4 chuyên đề kiểm tra và 3 chuyên đề giám sát đối với 19 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trong đó tập trung kiểm tra đảng viên (kể cả cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý) và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, chú ý số đảng viên xếp ở mức 4 năm 2012 và tập trung kiểm tra người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cơ sở về thực hiện nhiệm vụ được giao, chú trọng kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác quản lý đất đai, quản lý kinh tế, quản lý đô thị, thực hiện các chính sách an sinh xã hội… Nội dung kiểm tra gắn với kết quả phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” giúp các cấp uỷ và cán bộ, đảng viên khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm. Với sự chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố trong thời gian qua, đã chủ động ngăn ngừa, hạn chế những sai phạm, loại bỏ những hành vi vụ lợi của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo tiền đề để thành phố ngày càng phát triển./.

Hoài PhươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com