Nghĩa Hưng tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể

08:04, 10/04/2013

Thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh uỷ (khoá XVII) về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã, phường, thị trấn”, những năm qua Huyện uỷ Nghĩa Hưng đã tập trung chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) hôm nay.
Thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) hôm nay.

Cùng với việc ban hành nghị quyết chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng về nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng MTTQ và các đoàn thể”, Huyện uỷ Nghĩa Hưng đã tập trung chỉ đạo, đưa nội dung lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể vững mạnh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Định kỳ hằng tháng, các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở làm việc với MTTQ và các đoàn thể về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Các cấp uỷ Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể. Trong năm 2012, các cấp uỷ Đảng của huyện đã tập trung chỉ đạo thành công các đại hội Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Công đoàn và Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2012-2017 bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra, góp phần củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể trong huyện. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, hằng năm Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn trong huyện đều xây dựng chương trình công tác Mặt trận, trong đó tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng khu dân cư “5 không”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”… Đến nay, toàn huyện có 278 khu dân cư tiên tiến, 199 khu dân cư đạt “4 không” và hơn 43 nghìn gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 143 đơn vị được công nhận “Làng văn hoá”. Uỷ ban MTTQ ở cả 25 xã, thị trấn và gần 300 ban công tác Mặt trận cơ sở đạt vững mạnh. Tổ chức Đoàn TNCS ở các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” và phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”… đạt hiệu quả thiết thực. Số đơn vị Đoàn cơ sở vững mạnh đạt hơn 75%, tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt 63%. Các cấp Hội Phụ nữ thường xuyên chăm lo, xây dựng củng cố tổ chức hội, vận động hội viên thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng”, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế vươn lên làm giàu và góp sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có hơn 90% Hội Phụ nữ xã, thị trấn trong huyện đạt vững mạnh. Các cấp Hội Nông dân triển khai thực hiện tốt chương trình liên kết "4 nhà”, đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, xây dựng “Gia đình nông dân văn hoá” góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở cơ sở ngày càng phát triển bền vững. Hội CCB các cấp thường xuyên giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên, nâng cao chất lượng phong trào

“Cựu chiến binh gương mẫu”, đồng thời tích cực vận động hội viên và nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 100% Hội CCB các xã, thị trấn đạt vững mạnh và hơn 95% chi Hội CCB đạt vững mạnh…

Việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng ở huyện Nghĩa Hưng đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thời gian tới, Huyện uỷ Nghĩa Hưng tiếp tục chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể đa dạng hoá các hình thức vận động và phát triển đoàn viên, hội viên, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phấn đấu từ nay đến năm 2015 trên địa bàn huyện có trên 95% MTTQ và các đoàn thể cơ sở xã, thị trấn đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, góp phần xây dựng huyện Nghĩa Hưng ngày càng giàu mạnh./.

Phạm Quốc TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com