Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030

03:06, 29/06/2021

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố cả nước về định hướng, góp ý vào dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

  Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nội dung dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Các ý kiến đóng góp của các đại biểu đều nhất trí với mục tiêu, định hướng của các dự thảo đã đề ra; đồng thời đánh giá cao nhiệm vụ, nội dung trọng tâm, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Theo đó, dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 gồm các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Hoàn thiện thể chế, chính sách, khung pháp lý; Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; Phát triển một số lĩnh vực văn hóa (nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, thư viện); Phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh; Phát huy vai trò truyền thông đại chúng, truyền thông mới và văn hóa số; Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa; Phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học công nghệ về văn hóa - nghệ thuật. Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tổng kết, đánh giá, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; Ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch; Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch; Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; Phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch.

Lãnh đạo các địa phương, tổ chức quốc tế, hiệp hội, chuyên gia cũng báo cáo tham luận về các vấn đề: “Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa để đạt mục tiêu phát triển văn hóa đến năm 2030”; “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn hiện nay”; “Các giải pháp trọng tâm nhằm khai thác cơ sở hạ tầng và các nguồn lực văn hóa”; “Các giải pháp phát triển du lịch trong tình hình mới”, “Tạo đột phá phát triển du lịch biển, đảo”…

Lãnh đạo Bộ VH, TT và DL phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giao Tổng cục Du lịch hoàn thiện Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Với quan điểm Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, việc hoàn thiện, ban hành các chiến lược, chương trình hành động sẽ làm đường hướng phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com