Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác tổ chức, xây dựng Đảng

06:01, 10/01/2021

Chiều 8-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổ chức - Xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020, ngành Tổ chức - Xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, của cấp ủy đảng các cấp, chủ động tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Trong đó đã chủ động tham mưu, ban hành hệ thống văn bản về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đồng bộ, phù hợp, sát với tình hình thực tế. Nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự, đảm bảo dân chủ, khách quan và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng số cấp ủy viên khoá mới đã được bầu ở đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là 488 đồng chí; số ủy viên ban thường vụ khóa mới đã bầu được 152 đồng chí. Đặc biệt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra rất thành công, bầu 1 lần đủ số lượng 53 đồng chí Ủy viên BCH; trong đó tham gia lần đầu 14 đồng chí, đạt tỷ lệ 26,42%; nữ có 6 đồng chí, đạt tỷ lệ 11,32%; tuổi dưới 40 có 3 đồng chí, đạt 5,66%, tuổi trung bình là 50 tuổi. Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới đã bầu Ban TVTU, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, số lượng, cơ cấu theo quy định.

Năm 2021 ngành Tổ chức - Xây dựng Đảng tiếp tục phối hợp, tham mưu quán triệt, triển khai, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác Tổ chức xây dựng Đảng thành chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban TVTU để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tham mưu lãnh đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi một số quy định, quy chế của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy về công tác tổ chức, cán bộ. Làm tốt công tác tư tưởng, tham mưu thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và kết nạp đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên, nhất là công tác thẩm định nhân sự giới thiệu cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục phối hợp tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về các nội dung công tác xây dựng Đảng, gắn với phát động, hướng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Thực hiện việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đúng thực chất và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình; xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng ”Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”, luôn có ý chí phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com