Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

07:01, 08/01/2021

Ngày 7-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận và hoạt động của các Ban Chỉ đạo năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ðồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; đại diện Ban Dân vận Trung ương; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Ðảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tới dự.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận và Năm “Dân vận khéo” 2020. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước được đẩy mạnh, tập trung vào cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động nhiều nguồn lực tham gia phòng, chống dịch bệnh, từ thiện nhân đạo, thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang tiếp tục được chú trọng. HÐND tỉnh đã lãnh đạo cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Ðảng về công tác dân vận thành nghị quyết, chương trình, đề án để triển khai, thực hiện. UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Các đơn vị trong lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Việc tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền được phát huy mạnh mẽ. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân ngày càng gắn bó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Hệ thống Ban Dân vận các cấp đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy, đóng góp tích cực vào việc hướng dẫn, giúp đỡ các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở.

Năm 2021, hoạt động dân vận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác dân vận. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng khối đoàn kết toàn dân góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Ðẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lập thành tích chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và biểu dương kết quả mà hệ thống Dân vận tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2020; đặc biệt là trên các lĩnh vực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Ðồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh cần tập trung quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết đại hội XIII của Ðảng. Kịp thời tham mưu triển khai thực hiện; tiến hành kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tập trung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Năm 2021 được Ban Dân vận Trung ương xác định là năm “Ðẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; vì vậy, cần tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị hướng tới thể chế hóa đầy đủ cơ chế “Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; trong đó nhân dân là chủ thể. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận và thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong các hoạt động quản lý, điều hành. Giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân trong mọi lĩnh vực. Lấy kết quả thực hiện dân chủ làm một tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm đối với các địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt, phản ánh kịp thời những bức xúc, kiến nghị của nhân dân; qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những vụ việc nhạy cảm, tồn đọng, tránh để phát sinh các vụ việc phức tạp có nguy cơ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Tin, ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com