Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

06:01, 10/01/2021

Chiều  8-1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổng kết 10 năm thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp giai đoạn 2011-2020.

Năm 2020, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã đạt được kết quả nổi bật. Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được tăng cường. Toàn tỉnh hiện có 320.653 hội viên, chiếm tỷ lệ 76% so với hộ nông thôn. Vai trò của Hội Nông dân các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao được phát huy với 209/209 cơ sở Hội, 3.171/3.171 chi Hội đăng ký đảm nhận các việc làm cụ thể tham gia bảo vệ môi trường. Các cấp Hội vận động được trên 7.000 hội viên mua BHYT. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được đẩy mạnh. Qua bình xét, toàn tỉnh có 129 nghìn hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; duy trì và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể gắn với xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 6 mô hình hợp tác xã, 103 tổ hợp tác với gần 2.000 thành viên tham gia. “Quỹ mái ấm nông dân năm 2020” các cấp Hội đã vận động được 300 triệu đồng; xây dựng mới nhà ở cho 3 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ. Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng 8 nhà tình nghĩa, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các cấp Hội chủ động xây dựng, thực hiện một số chương trình, đề án trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai toàn diện các mặt công tác; phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp giai đoạn 2011-2020, đến nay, tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đang quản lý là 26 tỷ 199,3 triệu đồng cho 1.219 hộ vay. 10 năm qua, đã có 5.573 lượt hộ được vay với tổng số vốn 112 tỷ 490 triệu đồng; có 59 tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, 1 hợp tác xã đã được vay vốn./.

Lam HồngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com