Tăng cường nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

06:01, 08/01/2021

Ngày 8-1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 1 năm hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Chú thích ảnh: Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo đánh giá của Trung tâm nêu rõ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động ngày 17-6-2019, thực hiện nhiệm vụ công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính (TTHC); đôn đốc, theo dõi tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC của 20 cơ quan, đơn vị gồm: 16 sở, ngành của tỉnh; 2 cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương; 2 doanh nghiệp Nhà nước. Quá trình hoạt động Trung tâm được các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao; các sở, ngành phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm; Được trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo phục vụ hiệu quả giao dịch giải quyết TTHC với người dân, doanh nghiệp. Trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, phục vụ tốt nhu cầu của  người dân, doanh nghiệp. Quá trình luân chuyển, trả kết quả không xảy ra sai sót, thất lạc hoặc hư hỏng hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, cơ quan Nhà nước về chất lượng phục vụ. Sau 1 năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã nỗ lực phát huy hiệu quả quản lý, giám sát quá trình giải quyết TTHC đảm bảo đúng quy định; thực hiện trên 110 nghìn lượt giao dịch (tiếp nhận, trả kết quả, tư vấn, hướng dẫn giải quyết TTHC). Trong đó, năm 2019 chỉ có 1 hồ sơ giải quyết TTHC chậm tiến độ, năm 2020 đảm bảo tiến độ 100% hồ sơ giải quyết TTHC. Trên 98% trong tổng số hơn 12 nghìn người dân, doanh nghiệp được khảo sát bằng bảng điện tử đánh giá rất hài lòng với chất lượng phục vụ, khẳng định Trung tâm góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tuy nhiên phần đánh giá bằng ghi phiếu chưa nhiều, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.

Với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, năm 2021 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tập trung thực hiện tốt nội quy, quy chế và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ nâng cao chất lượng cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp hoàn thiện Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao tỷ lệ thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ trong công tác giải quyết TTHC; xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn hoặc yêu cầu chi phí ngoài quy định đối với người nộp hồ sơ. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ cũng phát biểu khẳng định những kết quả bước đầu và chỉ rõ một số tồn tại cần tiếp tục quan tâm điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh như chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; cải tiến nội dung phiếu chấm điểm của người dân theo tiêu chí dễ hiểu, dễ đánh giá để thu hút nhiều người tham gia chấm…, góp phần thực hiện cac mục tiêu cam kết của tỉnh trong cải cách dịch vụ hành chính công.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đánh giá cao tinh thần khắc phục khó khăn, đạt kết quả đáng ghi nhận của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm. Năm 2021, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cần phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, ban hành bộ tiêu chí đánh giá chéo chất lượng giải quyết TTHC giữa các sở, ngành; bản thân các sở, ngành tăng cường cơ chế khuyến khích, động viên, tự đánh giá và kết hợp với Trung tâm đánh giá chất lượng của công chức, viên chức được cử làm nhiệm vụ giải quyết TTHC tại Trung tâm. Các sở, ngành và Trung tâm tăng cường cải thiện các điều kiện để đảm bảo giảm tối đa các giao dịch giải quyết TTHC bằng giấy, nâng cao chất lượng đáp ứng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy

 

 

 

 

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com