Thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt mục tiêu xây dựng NTM năm 2020

06:06, 23/06/2020

Ngày 19-6-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 512/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chương trình xây dựng NTM năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 7-8-2019 của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, triển khai sâu rộng, thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2020-2025 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; đặc biệt coi trọng việc không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM cấp xã, cấp huyện hướng tới đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu. Triển khai các nội dung công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; tập trung thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao do UBND tỉnh quy định theo hướng coi trọng việc nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững các tiêu chí. Ðẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; khuyến khích doanh nghiệp liên kết với HTX và hộ sản xuất cá thể hình thành các chuỗi khép kín từ sản xuất nguyên liệu tới chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh gắn với truy xuất nguồn gốc nông sản; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp, hình thành các vùng quê đáng sống; xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu chăn nuôi, các cụm, điểm công nghiệp; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

trong công tác bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan, vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng nước sạch, xây dựng các tuyến đường, tuyến đê kiểu mẫu; xác định công tác bảo vệ môi trường nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm để tạo điểm nhấn nổi bật trong xây dựng NTM năm 2020. Phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục có cơ chế thuận lợi huy động các nguồn lực xã hội và vai trò chủ thể người dân trong xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa cơ sở; tiếp tục có kế hoạch củng cố nâng cấp, phát triển hạ tầng nông thôn theo hướng hiện đại, đồng bộ, kết nối để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý nông nghiệp và lực lượng lao động nông nghiệp, nông thôn có trình độ chuyên môn sâu, lành nghề để tạo ra các sản phẩm có giá trị hàng hóa cao và khả năng cạnh tranh trên thị trường./.

Thanh Thúy

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com