Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

06:06, 23/06/2020

Đến hết tháng 6-2020, toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đề ra trong Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 31-12-2019 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Nam Ðịnh năm 2020.

Ðến nay, Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp 615 dịch vụ công mức độ 3, đạt 36,8% và 533 dịch vụ công mức độ 4, đạt 31,81% (theo kế hoạch đến hết năm 2020 cung cấp tối thiểu 40% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 20% dịch vụ công ở mức độ 4). Ðến ngày 21-5-2020, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đã tiếp nhận 41.030 hồ sơ, xử lý 37.456 hồ sơ. 100% các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, đạt 100% kế hoạch năm với tổng số 208.028 văn bản đến; nhận trên trục liên thông 126.455 văn bản; tổng số văn bản đi là 25.567 văn bản, gửi lên trục liên thông là 22.126 văn bản. 80% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ và khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ công việc (theo kế hoạch cả năm 2020 là 90%). 100% cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố được cấp và hướng dẫn sử dụng chữ ký số và chứng thực số. Ðến nay tỉnh Nam Ðịnh đã cấp, bàn giao, hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho 4.589 tổ chức, 1.863 cá nhân thuộc UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn. Bình quân hàng tháng có gần 7.500 văn bản sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước ở 3 cấp./.

Nguyễn Hương

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com