UBND tỉnh phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa

06:06, 23/06/2020

Ngày 23-6-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1472/QÐ-UBND phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm nông nghiệp thuộc địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Trực Ninh được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NÐ-CP ngày 18-4-2018 của Chính phủ và Quyết định số 22/2019/QÐ-TTg ngày 26-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Thanh Thúy

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com