Đảm bảo an toàn dịch vụ bưu chính trong thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

07:06, 22/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-BTTTT ngày 8-5-2020 của Bộ trưởng Bộ TT và TT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ đại hội Ðảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, Sở TT và TT yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn cam kết nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình kỹ thuật nghiệp vụ về bảo đảm an toàn cung ứng dịch vụ bưu chính; Phổ biến đến người lao động những quy định về cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi có nội dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước, những bưu gửi chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội, văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các vật phẩm, hàng hóa khác không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính theo quy định của pháp luật. Tăng cường năng lực toàn hệ thống nhanh chóng lưu thoát hàng hóa, không để xảy ra khiếu kiện trong thời điểm quan trọng. Tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa tại các điểm phục vụ (nhất là tại các điểm phục vụ cấp xã, phường, thị trấn) trước khi chấp nhận bưu gửi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng gửi vật phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính. Ðình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi vi phạm quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và thông báo kịp thời về Sở TT và TT xử lý theo quy định của pháp luật. Không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trái pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người sử dụng dịch vụ. Ðặc biệt đối với các dịch vụ bưu chính công ích phục vụ cơ quan Ðảng, Nhà nước (dịch vụ bưu chính KT1), Sở TT và TT yêu cầu Bưu điện tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, pháp luật về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Ðảng, Nhà nước. Tăng cường các biện pháp để bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 an toàn, nhanh chóng, chính xác và kịp thời trong mọi tình huống. Chủ động nắm tình hình, nhận diện hiện tượng, vấn đề nổi cộm, phức tạp về an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để chủ trì, phối hợp hoặc tham mưu giải quyết, qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, kịp thời đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động bưu chính phục vụ cơ quan Ðảng, Nhà nước, đặc biệt là trong thời gian tổ chức đại hội Ðảng bộ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng./.

Nguyễn Hương

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com