Hội thảo "Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam"

06:07, 16/07/2019

Trong 2 ngày 16 và 17-7 tại Thành phố Nam Ðịnh, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam”. Tham dự hội thảo có gần 500 đại biểu của các bộ, ban, ngành Trung ương; 12 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng trong cả nước; đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Sáng ngày 16-7, các đại biểu đã đi tham quan thực địa: Mô hình nông thôn mới “sáng - xanh - sạch - đẹp” tại huyện Hải Hậu; mô hình công viên bãi rác tại huyện Xuân Trường và mô hình phát triển kinh tế, đời sống văn hóa nông thôn mới huyện Nam Trực. Chiều cùng ngày đã diễn ra 4 hội thảo chuyên đề. Trong đó tại hội thảo chuyên đề phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới, các đại biểu đã nghe các tham luận: Phát huy vai trò chủ thể của cư dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực xã hội và phát huy vai trò của người dân trong tạo lập, phát triển và duy trì các kết quả của xây dựng nông thôn mới; xây dựng quỹ phát triển cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm giám sát ngân sách của người dân và cộng đồng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới qua thực tiễn nghiên cứu tại Hòa Bình và Quảng Trị. Hội thảo chuyên đề về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gồm các tham luận: Xây dựng chuỗi giá trị nông sản gắn với thị trường trong bối cảnh hội nhập; chuyển dịch cơ cấu lao động, việc làm của cư dân nông thôn Việt Nam; phát huy vai trò của khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới; hình thành và phát triển hệ thống logistics và hạ tầng kết nối cho chuỗi giá trị nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hành nông nghiệp tốt nhằm nâng cao chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển các mô hình sinh kế nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội thảo chuyên đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới gồm các tham luận: Hệ giá trị bền vững cho phát triển nông thôn; bảo tồn và phát huy nền tảng đạo đức và văn hóa của gia đình nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo tồn và phát huy nền tảng cộng đồng của làng xã nông thôn vùng Bắc Bộ, Nam Bộ. Hội thảo chuyên đề về xây dựng và giữ gìn cảnh quan, môi trường nông thôn, các đại biểu nghe các tham luận: Quy hoạch cảnh quan trong xây dựng nông thôn mới; bản sắc cảnh quan nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nông thôn…

Sáng mai (17-7) diễn ra hội thảo phiên toàn thể với các nội dung: Kết quả 4 hội thảo chuyên đề của chiều ngày 16-7 và các tham luận về tăng cường kết nối nông thôn - đô thị cho phát triển bền vững tại Việt Nam trong thời kỳ mới; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới; phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc trong xây dựng nông thôn mới; huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới; vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu tác động tới phát triển nông nghiệp, nông thôn./.

Ngọc Ánh

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com