Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm 2019

05:07, 16/07/2019

Ngày 16-7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ðồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bạch Ngọc Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ luôn xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên tập trung thực hiện đảm bảo thời hạn, chất lượng. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biển rõ rệt. Theo đó, tính đến tháng 6 năm 2019, biên chế khối cơ quan Chính phủ quản lý đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015; ngành Y tế đã có 54/63 tỉnh đã thực hiện việc sáp nhập các trung tâm có chức năng tương đồng để thành lập Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật; có 437/713 đơn vị cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế; bộ phận một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Bộ, ngành Nội vụ đã thực hiện quyết liệt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) với Chính phủ và với các bộ, ngành, địa phương. Ðến nay đã có 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương kết nối trên trục liên thông văn bản quốc gia bảo đảm việc gửi, nhận văn bản được kịp thời, tiết kiệm.

6 tháng cuối năm 2019, ngành Nội vụ tiếp tục tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020; tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung triển khai thực hiện quy định về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, xác định vị trí việc làm ngay khi được Chính phủ ban hành; đặc biệt là việc tham mưu tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Ðẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp. Ðẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận tiện cho người dân và tổ chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và tổ chức kết nối liên thông trên trục liên thông văn bản quốc gia…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong thời gian qua. Ðồng chí đề nghị thời gian tới, toàn ngành Nội vụ cần tập trung, quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ; hoàn thành 100% các văn bản, đề án được giao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác chỉ đạo điều hành. Ðẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tinh gọn, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Ðề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường việc gửi nhận văn bản bằng điện tử thay cho văn bản giấy; cải tiến chế độ hội họp, đơn giản hóa thủ tục trong tổ chức cuộc họp thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin./.

Văn HuỳnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com