Lãnh đạo các nước gửi Điện, Thư chia buồn tới Việt Nam

08:04, 28/04/2019

Nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Ðại tướng Lê Ðức Anh từ trần, Lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Lãnh đạo Campuchia, Lãnh đạo Cuba đã gửi Ðiện, Thư chia buồn tới Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Ðức Anh.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi Ðiện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Nội dung bức điện như sau:

“Kính gửi: Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng kính mến.

Ðược tin đồng chí Lê Ðức Anh từ trần, thay mặt Ðảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc và nhân danh cá nhân tôi xin gửi tới Ðồng chí và thông qua Ðồng chí gửi tới Ðảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam cùng gia quyến đồng chí Lê Ðức Anh lời chia buồn sâu sắc.

Ðồng chí Lê Ðức Anh đã có cống hiến quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, luôn không ngừng nỗ lực trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước Trung - Việt phát triển. Ðồng chí Lê Ðức Anh ra đi, nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhân dân Trung Quốc mất đi một người bạn thân thiết.

Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo kiên cường của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ biến đau thương thành sức mạnh, không ngừng đạt được thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bắc Kinh, ngày 25 tháng 4 năm 2019”.

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Nhân dân cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đồng gửi Ðiện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nội dung bức điện như sau:

“Các đồng chí thân mến,

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Nhân dân cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, chúng tôi bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước việc đồng chí Ðại tướng Lê Ðức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam khóa V, VI, VII, VIII, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên đại biểu Quốc hội khóa VI, VIII, IX, từ trần.

Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đồng chí Lê Ðức Anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam trong hơn 80 năm qua.

Ðồng chí Lê Ðức Anh đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Ðồng chí Lê Ðức Anh từ trần, không chỉ Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo kính yêu, mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi cũng mất đi một người bạn thân thiết, gần gũi.

Trong giờ phút đau thương này, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Nhân dân cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước xin gửi lời chia buồn sâu sắc, sự chia sẻ tới Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng nhân dân Việt Nam anh em, nhất là tới gia đình, thân quyến và bạn bè của đồng chí Lê Ðức Anh”.

Thủ đô Viêng Chăn, ngày 23 tháng 4 năm 2019".

Chủ tịch Ðảng Nhân dân Campuchia, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đã gửi Thư chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung bức Thư như sau:

“Kính gửi Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Thưa Ngài Tổng Bí thư,

Tôi rất đau buồn khi nhận được tin Ngài Lê Ðức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã từ trần tối ngày 22 tháng 4 năm 2019.

Ngài Lê Ðức Anh là một nhà lãnh đạo có đóng góp rất to lớn trong việc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Ngài Lê Ðức Anh mất đi, Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo lớn.

Thay mặt Ðảng Nhân dân Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Ngài Tổng Bí thư và Ban chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và gia quyến Ngài Lê Ðức Anh lời chia buồn sâu sắc nhất và xin cầu nguyện cho anh linh Ngài Lê Ðức Anh yên nghỉ cõi vĩnh hằng.

Xin gửi tới Ngài Tổng Bí thư lời chào trân trọng nhất.

Phnôm Pênh, ngày 22 tháng 4 năm 2019”.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi Ðiện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Nội dung bức Ðiện như sau:

“Các đồng chí kính mến,

Thay mặt nhân dân và Chính phủ Cuba, tôi xin bày tỏ với các đồng chí niềm tiếc thương sâu sắc khi biết tin đồng chí Lê Ðức Anh, người bạn thân thiết, người đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển mối quan hệ mật thiết giữa Cuba và Việt Nam, đã từ trần.

Tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của đồng chí Lê Ðức Anh.

La Habana, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba”.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cuba Raúl Castro Ruz đã gửi Ðiện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Nội dung bức Ðiện như sau:

“Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng kính mến,

Ðược tin đồng chí Lê Ðức Anh từ trần, thay mặt Ðảng Cộng sản Cuba và nhân dân Cuba, tôi xin gửi tới Ðồng chí và qua Ðồng chí, tới gia quyến Ðồng chí Lê Ðức Anh lời chia buồn sâu sắc nhất.

Xin gửi tới Ðồng chí lời chào trân trọng.

La Habana, ngày 22 tháng 4 năm 2019”./.

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com