Tọa đàm "Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức Đảng Khối cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh"

09:04, 25/04/2019

Ngày 24-4, Ðảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tọa đàm chuyên đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức Ðảng Khối cơ quan Ðảng, đoàn thể tỉnh”.

Tham luận của các đại biểu tại buổi tọa đàm đã tập trung làm rõ một số vấn đề như: Hiệu quả của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Ban Bí thư về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng” vào sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Ðảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong từng thời gian; những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ trong chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ; công tác nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Ðảng; coi trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Ðảng; cập nhật những thông tin và kiến thức cho cấp ủy, nhất là những đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm, khó khăn trong thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và đóng góp xây dựng khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; thảo luận và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức Ðảng, đảng viên cuối năm; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục khuyết điểm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh.

Buổi tọa đàm đã giúp các đại biểu chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm thực hiện công tác xây dựng Ðảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh; nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các cơ quan Ðảng, đoàn thể./.

Đặng Xuân Khu
(Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com