Triển khai xây dựng mô hình “Nắm chắc, quản chặt, ngăn chặn vi phạm pháp luật trên không gian mạng”

10:33, 29/03/2024

Ngày 28-3, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-BCĐ về xây dựng mô hình “Nắm chắc, quản chặt, ngăn chặn vi phạm pháp luật trên không gian mạng”. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 30-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng” và Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12-1-2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 77/QĐ-TTg.

Thông qua xây dựng mô hình “Nắm chắc, quản chặt, ngăn chặn vi phạm pháp luật trên không gian mạng” nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138, các ban, ngành, đoàn thể các cấp; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mô hình được xây dựng tại các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định. Qua đó, góp phần tích cực phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Mô hình “Nắm chắc, quản chặt, ngăn chặn vi phạm pháp luật trên không gian mạng” gồm nhiều nội dung. Trong đó “Nắm chắc” gồm: Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về quản lý, tham gia môi trường mạng đảm bảo an toàn, văn minh, lành mạnh; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước; nhận biết những thông tin xấu, độc trên không gian mạng; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội; các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; kỹ năng sử dụng mạng an toàn, lành mạnh, có văn hóa. “Quản chặt” đối với các tổ chức gồm: Xây dựng, thực hiện tốt quy trình về quản lý, sử dụng, bảo vệ, bảo mật an toàn hệ thống dữ liệu của cơ quan, tổ chức; quản lý việc đăng tải, cung cấp thông tin, dịch vụ trên các trang mạng thuộc phạm vi quản lý; kiểm soát hoạt động của các hội nhóm trên mạng xã hội đảm bảo theo quy định pháp luật; quản lý việc chấp hành các quy định khi sử dụng, tham gia các trang, mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, công nhân viên... thuộc thẩm quyền. “Quản chặt” đối với hộ gia đình gồm: Quản lý, đảm bảo an toàn, bảo mật các thiết bị có kết nối mạng trong gia đình; quản lý chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội của con em trong gia đình theo “4 quản” (thời gian, quan hệ, nội dung, tương tác). “Quản chặt” đối với các cá nhân gồm: Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy về sử dụng trang mạng xã hội, đảm bảo an toàn, lành mạnh, có văn hóa; quản lý, đảm bảo an toàn, bảo mật các tài khoản cá nhân (ngân hàng, email, facebook, zalo), các thiết bị thông minh của cá nhân (điện thoại, máy tính). “Ngăn chặn” đối với cơ quan, tổ chức gồm: Kịp thời ngăn chặn và thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện hệ thống mạng của cơ quan, tổ chức có dấu hiệu mất an ninh, an toàn; chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng liên quan đến hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phục vụ công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; chủ động thành lập các tổ, nhóm hoạt động trên không gian mạng để phản bác các thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lan tỏa những thông tin tích cực về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. “Ngăn chặn” đối với cá nhân gồm: Kịp thời thông tin, tố giác với cơ quan Công an về những biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; cung cấp thông tin khi lực lượng chức năng yêu cầu liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tích cực tham gia các tổ, nhóm hoạt động trên không gian mạng để đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lan tỏa những thông tin tích cực về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh lựa chọn 2 đơn vị tổ chức triển khai điểm là huyện Ý Yên và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định đồng bộ triển khai mô hình, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội./.  

Xuân Thu

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com