Phát huy hiệu quả phong trào thi đua Khối các cơ quan Nội chính

08:47, 23/02/2024

Xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính tỉnh đã triển khai toàn diện, đồng bộ các phong trào thi đua, tạo nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện số hóa hồ sơ nghiệp vụ.
Bài và ảnh: Văn Trọng
Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện số hóa hồ sơ nghiệp vụ. 

Năm 2023, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức phát động và tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, vượt khó - Chủ động thích ứng - Điều hành linh hoạt - Đổi mới sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”. Các đơn vị đã thảo luận các giải pháp, thống nhất xây dựng các tiêu chí thi đua để có căn cứ đánh giá, bình xét. Trưởng Khối đã ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng gương điển hình tiên tiến và những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước để nhân rộng, đề nghị biểu dương, khen thưởng. Các đơn vị đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng trên các lĩnh vực nội chính, góp phần giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết tốt nhiều vấn đề chiến lược trong đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị đã kịp thời phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, UBND tỉnh Nam Định phát động như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời tổ chức phong trào thi đua trong từng đơn vị gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với các phong trào: “Thi đua tăng cường công tác phát hiện vi phạm để ban hành kiến nghị, kháng nghị trong hoạt động tư pháp, hoạt động quản lý Nhà nước”, “Thi đua đẩy mạnh số hóa hồ sơ nghiệp vụ và tiến hành công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa”, “Thi đua tăng cường công tác kiểm sát phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương trong việc giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh”, “Thi đua đẩy mạnh công tác báo cáo giải quyết vụ việc, vụ án bằng sơ đồ tư duy”. Công an tỉnh với các phong trào: “Vì an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng Công an Nam Định thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các phong trào “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với phong trào: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển”. Tòa án nhân dân tỉnh với phong trào: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương vì công lý”, “Cán bộ, công chức các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, chuyên nghiệp, vì công lý, vì niềm tin lẽ phải”, “Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nam Định thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2023”. Cục Thi hành án dân sự tỉnh với các phong trào: “Hệ thống Thi hành án dân sự chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Từ các phong trào thi đua đã tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị. Nổi bật là: Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; không có vụ án, vụ việc nào quá thời hạn giải quyết; không có vụ án, bị can nào phải đình chỉ do không phạm tội; không có bị cáo nào Tòa án tuyên không phạm tội. Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn Đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc và tham dự các sự kiện chính trị của tỉnh; không để phát sinh tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm; không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp; tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra tội phạm đạt cao; đã hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn; xếp thứ nhất toàn quốc về chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử; là một trong 2 đơn vị đứng đầu toàn quốc về tiến độ thực hiện chỉ tiêu Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Ngành Toà án nhân dân tỉnh đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo tiến độ xét xử đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết đối với tất cả các loại án; chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Lĩnh vực Thi hành án dân sự đã ra quyết định về thi hành án và tổ chức thi hành án đúng thời hạn, đúng pháp luật đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ; duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt lễ giao, nhận quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì tham mưu và phối hợp tổ chức thành công diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên biển; kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) năm 2023; kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự trong thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh; tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 3; đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Kết quả từ các phong trào thi đua khối Nội chính đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới các đơn vị trong khối thi đua Nội chính tiếp tục tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong ngành và toàn tỉnh. Phối hợp nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh các khu công nghiệp, tâm trạng dư luận nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch của tỉnh./.  

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com