Vụ Bản nâng cao hiệu quả công tác dân vận hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

09:05, 30/11/2022

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng huyện Vụ Bản luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội viên phụ nữ xã Kim Thái chăm sóc tuyến đường hoa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Hội viên phụ nữ xã Kim Thái chăm sóc tuyến đường hoa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhằm phát huy quyền làm chủ, khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển của nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vụ Bản (khóa XXI) đã ban hành Nghị quyết số 06, ngày 6-5-2016 về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2015-2020”. Huyện ủy Vụ Bản ban hành quyết định về sửa đổi, bổ sung quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 06 gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa VII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện chủ trương trưởng ban dân vận huyện ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 06 vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện. Đồng thời phát động sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, Hội Nông dân huyện đã tập hợp được 22.451 hội viên, đạt tỷ lệ 81,2%; Hội CCB huyện tập hợp được 7.867 hội viên, đạt tỷ lệ 81%; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đã tập hợp được 5.265 đoàn viên, đạt 70%; Liên đoàn Lao động huyện có 6.800 đoàn viên. 

Cùng với xây dựng đội ngũ, phát triển đoàn viên, hội viên, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện Vụ Bản tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động hướng mạnh về địa bàn dân cư. Chủ động nắm tình hình dư luận nhân dân; tích cực thực hiện dân chủ ở cơ sở; các hoạt động trợ giúp người nghèo, bảo vệ môi trường, khuyến học khuyến tài; tham gia giải quyết vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân như: chế độ chính sách, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông, thủy lợi, các dự án phát triển kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Trong quá trình thực hiện đã có nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, mô hình đạt hiệu quả như: Ủy ban MTTQ huyện tổ chức tốt chương trình “Xuân đoàn kết - Tết chia sẻ”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang”. Hội CCB huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi”, xây dựng thực hiện hiệu quả mô hình “Tổ CCB vì dân”. Hội LHPN huyện thực hiện hiệu quả hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng các mô hình “Tuyến đường hoa”, “Nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, vì sức khỏe gia đình”, “Phân loại chất thải hữu cơ tại gia đình”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện triển khai thực hiện ba phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Hội Nông dân huyện thực hiện phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”. 

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được MTTQ và các đoàn thể cấp huyện và khối dân vận đảng ủy cơ sở tập trung thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng văn hóa con người Vụ Bản “Nghĩa tình, văn minh, năng động, sáng tạo”. Đến năm 2022, toàn huyện đã có 108 tập thể và 33 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo. Nhiều mô hình đã thực sự phát huy hiệu quả trong cuộc sống như: mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang” của MTTQ các cấp trong huyện, đã có 100% các xã, thị trấn triển khai, 100% khu dân cư đã triển khai ký cam kết, 95% số hộ tham gia. Hiện nay, số đám tang thực hiện hỏa táng trong huyện tăng cao, hầu hết đám tang không ăn uống 3 ngày và đã thực hiện việc luân chuyển vòng hoa tang, lễ phẩm... Hay cuộc vận động “Hưởng ứng thực hiện mô hình phân loại chất thải hữu cơ tại hộ gia đình”, đã có 100% xã, thị trấn tổ chức ký cam kết tới các ngành, các thôn, xóm và các hộ gia đình; có 38.177/40.360 hộ thực hiện phân loại rác, đạt 94,59%. Trong đó 28.480 hộ thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ, đạt 74,6%; 9.697 hộ thực hiện phân loại rác thải tại hộ và thu gom về khu xử lý rác thải tập trung để xử lý, đạt 25,4%. 

Với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, Đảng bộ huyện Vụ Bản đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội trong xây dựng đoàn thể vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tỷ lệ thu hút tập hợp hội viên, đoàn viên đạt trên 70%; số chi hội, chi đoàn và tổ chức Đoàn, Hội cấp xã vững mạnh, đạt trên 75%. Qua đó đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 song kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP luôn đạt trên 14%; 12 xã, thị trấn của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 27 thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu hết năm 2022 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh đảm bảo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao; niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền được củng cố./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com