Các cấp Hội Phụ nữ quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ

08:45, 29/11/2022

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã thường xuyên quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Từ đó, nâng cao chất lượng, hoạt động của Hội, tăng cường thu hút, tập hợp hội viên.

Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ” do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Đào tạo và nâng cao năng lực phụ nữ (Học viện Phụ nữ Việt Nam) tổ chức.
Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ” do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Đào tạo và nâng cao năng lực phụ nữ (Học viện Phụ nữ Việt Nam) tổ chức.

Toàn tỉnh hiện có 284 cán bộ phụ nữ chuyên trách và 2.150 chi hội trưởng phụ nữ. Để củng cố, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh triển khai các Đề án: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp” (Đề án 1891) và “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ, giai đoạn 2019-2025” (Đề án 1893) của Chính phủ. Triển khai các đề án, Hội Phụ nữ các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tạo điều kiện để cán bộ Hội được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trình độ, năng lực quản lý phù hợp; tổ chức các lớp tập huấn đi sâu vào nội dung sinh hoạt nghiệp vụ Hội, kỹ năng quản lý, tập hợp, thu hút hội viên, nắm bắt thông tin tình hình của phụ nữ và trẻ em; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội; thường xuyên tổ chức các hội thi giúp các cán bộ Hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và bổ sung kiến thức, kỹ năng hoạt động. Từ năm 2021 đến nay, có 23 cán bộ Hội cấp huyện và Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở được cử tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức; Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, các ban, ngành chức năng trong tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo hiểm xã hội. Trong tháng 7 năm nay, Tỉnh Hội còn phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam tổ chức hội nghị cung cấp “Ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo quản lý” và diễn đàn “Phụ nữ tự tin, chủ động trong kỷ nguyên số” cho trên 100 cán bộ Hội chuyên trách các cấp, nữ trưởng, phó các phòng, ban của các sở, ngành...; phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức khóa học “Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ” cho 35 cán bộ phụ nữ. Hàng năm, 100% cán bộ chi hội được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng do cấp ủy và Hội Phụ nữ các cấp tổ chức. 

Cùng với việc mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội, các cấp Hội còn chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ kịp thời, đúng quy trình, quy định, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI về khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương và cấp cơ sở”, Hội Phụ nữ các cấp đã có nhiều giải pháp trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở. Trong đó, chủ động đề xuất, phối hợp đào tạo cán bộ đạt chuẩn chức danh, bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm, tăng cường hội thảo, tọa đàm về công tác lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội… Bên cạnh đó, để có được đội ngũ cán bộ Hội đạt tiêu chuẩn, công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt được các cấp Hội chú trọng thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp, mỗi chức danh có từ 2-3 cán bộ dự nguồn, là cán bộ đã có kinh nghiệm công tác, có năng lực thực tiễn, cán bộ trẻ, được đào tạo chính quy; thường xuyên thực hiện việc luân chuyển điều động cán bộ nữ; mạnh dạn phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay, cán bộ cơ quan Tỉnh hội 8 người có trình độ chuyên môn thạc sĩ, 14 người có trình độ chuyên môn đại học, 6 người có trình độ trung cấp lý luận, 14 người có trình độ cao cấp lý luận. 100% cán bộ chuyên trách Hội LHPN các huyện, thành phố có trình độ chuyên môn đại học trở lên, 95% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; 100% chủ tịch Hội cơ sở đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. 6 tháng đầu năm 2022, cấp huyện có 3 cán bộ được luân chuyển công tác, tăng cường cơ sở 1 cán bộ; tiếp nhận 4 cán bộ. Cấp cơ sở kiện toàn bổ sung 2 chủ tịch Hội, 3 phó chủ tịch Hội. Ngoài ra, Hội Phụ nữ các cấp đã làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy các cấp tổ chức giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm thúc đẩy việc thực hiện các chủ trương về công tác cán bộ nữ, nguồn nhân sự nữ cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nguồn ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ nữ cán bộ tham gia cấp ủy cơ sở là 21,8% (tăng 5,5% so với nhiệm kỳ 2015-2020); nữ cấp ủy cấp huyện đạt 17,3% (tăng 4,4% so với nhiệm kỳ 2015-2020); tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là 6/53 đồng chí, đạt trên 11,3%. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 50%; tham gia HĐND các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước. 

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, các cấp Hội còn đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, phát động và nhân rộng các phong trào phát huy sáng kiến xây dựng mô hình mới, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”... Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã giao cho các cán bộ chuyên trách phải đăng ký theo dõi, giúp đỡ 1 cơ sở Hội còn khó khăn và coi đây là tiêu chí đánh giá thi đua trong cán bộ. Từ việc nắm rõ tình hình hoạt động, các cán bộ phong trào đã hướng dẫn cơ sở và chi hội triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Hội cũng như các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Từ đầu năm đến nay, cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh đã có trên 500 lượt làm việc tại cơ sở Hội và chi hội. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hàng trăm mô hình hoạt động mới như: mô hình về an toàn cho phụ nữ và trẻ em; “Địa chỉ tin cậy”; tổ “Phụ nữ nghề nghiệp”... Qua đó từng bước nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ Hội các cấp, đồng thời đem lại hiệu quả trong các hoạt động phong trào phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Với các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, các cấp Hội Phụ nữ đã động viên chị em phát huy tiềm năng, trí tuệ, từ đó, nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức Hội, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt, khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của người phụ nữ trong thời đại mới./.

Bài và ảnh: Hoa QuyênBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com