Hội nghị giao ban toàn quốc triển khai công tác phi Chính phủ nước ngoài năm 2024

18:09, 12/04/2024

Chiều 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước đánh giá kết quả công tác PCPNN năm 2023. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu của tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định

Theo báo cáo của Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tại hội nghị, năm 2023, các bộ, ngành, địa phương của nước ta tiếp tục phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN; tham mưu, xây dựng chính sách hiệu quả; thực hiện tốt công tác xử lý thủ tục hành chính; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát để phù hợp với tình hình; dần đưa công tác vận động viện trợ vào chiều sâu, đạt hiệu quả. Trong năm 2023 cả nước có 381 tổ chức PCPNN đã đăng ký và hoạt động thường xuyên tại các địa phương (gồm 145 tổ chức đến từ Châu Âu, 118 tổ chức đến từ Châu Á - Thái Bình Dương, 118 tổ chức đến từ Bắc Mỹ). Hầu hết các tổ chức PCPNN hoạt động bình thường trở lại so với trước đại dịch COVID; có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng. Năm 2023 các tổ chức PCPNN đã giải ngân viện trợ với tổng giá trị 228,7 triệu USD, tăng 4,9 triệu USD so với năm 2022 để Việt Nam tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, y tế, tài nguyên và môi trường, phát triển kinh tế - xã hội… Các dự án và khoản viện trợ của các tổ chức PCPNN rất có ý nghĩa trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhất là tại các địa phương còn nhiều khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Năm 2024, công tác PCPNN tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 98-KT/TW ngày 28-6-2014 của Ban Bí thư về công tác PCPNN. Tiếp tục hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục và tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31-8-2022 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam. Chủ động nắm bắt, kiến nghị, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức PCPNN nói chung và hoạt động tại địa phương nói riêng. Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin, phối hợp hoạt động giữa các tổ chức PCPNN và bộ, ngành, địa phương; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan thành viên Ủy ban, giữa các cơ quan Trung ương và địa phương. Khẩn trương hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các tổ chức PCPNN theo quy định của Nghị định 58/2022/NĐ-CP. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động và quá trình thực hiện dự án của các tố chức PCPNN. Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác và nguồn viện trợ, gắn công tác vận động viện trợ với vận động chính trị - ngoại giao, thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và bảo vệ lợi ích của Việt Nam. Tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ V về tăng cường hợp tác với các tổ chức PCPNN. Phối hợp, hướng dẫn thực hiện Chương trình quốc gia giai đoạn 2019 - 2025; chuẩn bị đánh giá, tổng kết việc thực hiện chương trình này và xây dựng Chương trình quốc gia trong giai đoạn mới.

Qua nghe báo cáo và các nội dung tham luận, đề xuất của đại diện các bộ, ngành, địa phương, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các bộ, ngành, các địa phương trong công tác PCPNN trong năm 2023, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các Bộ, ngành, các địa phương để Ủy ban nghiên cứu thực hiện. Về phương hướng hoạt động trong năm 2024, đồng chí Nguyễn Minh Hằng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác PCPNN; bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức PCPNN đã xác định tập trung thực hiện trong năm 2024 nhằm đạt hiệu quả tích cực nhất trong tất cả các phần việc. Trong đó, đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ V về tăng cường hợp tác với các tổ chức PCPNN./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com