UBND tỉnh đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

17:38, 12/04/2024

Ngày 12-4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh và triển khai giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác; Tổ giúp việc Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị liên quan.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 được Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công an tỉnh đã phát huy vai trò Cơ quan Thường trực tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo quyết liệt Công an cấp xã rà soát, cập nhật dữ liệu an sinh xã hội vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh việc “làm sạch” dữ liệu thông tin dân cư, công tác cấp Căn cước công dân gắn với cấp tài khoản định danh điện tử. Đến ngày 14-3-2024, toàn tỉnh đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 149,27% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Về giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từ 15-2-2024 đến ngày 14-3-2024, kết quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử với 47.023 hồ sơ (tăng 12.921 hồ sơ). Trong đó, tiếp nhận và giải quyết 10 dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an với 33.934 hồ sơ và 12 dịch vụ công của các sở, ban, ngành với 13.089 hồ sơ. Kết quả giải quyết dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022, đến ngày 14-3-2024, đã tiếp nhận và giải quyết 2.129 hồ sơ (giảm 494 hồ sơ). Tổng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh là 42.392/44.105 hồ sơ (đạt tỷ lệ 96,12%). Các lĩnh vực khác như ngân hàng, y tế, bảo hiểm đã thực hiện tốt việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử. Việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh. Đã và đang triển khai được 32/46 mô hình điểm thuộc nhiệm vụ của Đề án 06.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Đề án 06 thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xác định thực hiện Đề án 06 là một trong các nhiệm vụ trọng tâm phải làm thường xuyên, liên tục, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp về các tiện ích sử dụng Căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử mức 2, nhất là việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tập trung rà soát để có thêm nhiều thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình. Công an tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, tổng hợp và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ năm 2024 theo kế hoạch. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC, hoàn thành việc kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch giai đoạn 1 trên địa bàn theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu kinh nghiệm của thành phố Hà Nội về việc tham mưu đề xuất HĐND cấp tỉnh ban hành Nghị quyết quy định miễn thu phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị khẩn trương cập nhật thông tin tài khoản thụ hưởng của các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội vào phần mềm quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi, đảm bảo việc chi trả không dùng tiền mặt cho 100% số đối tượng đã có tài khoản. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh việc sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động nghiệp vụ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Bảo hiểm xã hội tỉnh khẩn trương rà soát làm sạch gần 24 nghìn dữ liệu bảo hiểm để xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành, hoàn thành trước ngày 30-4-2024. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành triển khai phần mềm xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Nam Định và huyện Ý Yên đảm bảo kết nối với Cổng dịch công của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, bố trí vốn từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nhiệm vụ chi đầu tư để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chủ động báo cáo các bộ, ngành hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo bộ phận Tư pháp các cấp thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch giai đoạn 1 theo Kế hoạch, chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cập nhật hơn 32 nghìn tài khoản của đối tượng bảo trợ xã hội vào phần mềm và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng. Các đơn vị: Công ty Viễn thông Nam Định, Chi nhánh công trình Viettel Nam Định, Chi nhánh FPT Nam Định phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các mô hình điểm trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. DT3
Quang cảnh hội nghị. 

Cùng ngày, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị của Ban TVTU, Kế hoạch xây dựng “Tỉnh an toàn phòng cháy, chữa cháy”./.

Tin, ảnh: Văn HuỳnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com