Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai

17:04, 18/04/2024

Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 có chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai” nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng phương án ứng phó với thiên tai năm 2024. Đây là thông tin được Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai công bố tại Văn bản số 19/QGPCTT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ đạo các bộ, ngành ban hành kế hoạch triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai tại tỉnh Phú Thọ; đưa tin, bài trên truyền hình, phát thanh, báo chí, mạng xã hội và một số hoạt động hưởng ứng khác.

Các địa phương có kế hoạch triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai tại địa phương; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp tại địa phương; tổ chức thông tin truyền thông tại cơ sở và một số hoạt động hưởng ứng khác.

Cụ thể, một số hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 sẽ được tổ chức như: Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai tại tỉnh Phú Thọ; Triển lãm tranh với chủ đề “Góc nhìn trước thiên tai” (18-5); 2 cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng, chống thiên tai - Kiến tạo tương lai bền vững” tại 2 trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (3 đến 17-5); Cuộc thi vẽ tranh tường “Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu”; Cuộc thi vẽ tranh “Góc nhìn trước thiên tai” (22-4 đến 17-5); Hội nghị toàn quốc về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2024; các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai (tháng 5-2024).

Các bộ, ngành và tổ chức chính trị - xã hội liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, treo băng rôn, khẩu hiệu về Tuần lễ quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024 và kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành; đẩy mạnh đưa tin, bài trên các cơ quan báo chí của ngành về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai và các nội dung tuyên truyền nâng cao trách nhiệm về phòng, chống thiên tai liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành hành kế hoạch và bố trí ngân sách phù hợp để triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024  tại địa phương; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương như: Hội nghị, hội thảo, treo pa-nô, băng rôn với các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai; chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông qua hệ thống truyền hình, truyền thanh, cơ quan báo chí địa phương, mạng xã hội về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024; phổ biến tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do Ban Chỉ đạo và địa phương xây dựng.

Ngày 13-2-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai. Theo đó, hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22-5 là Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước./.

PV
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com