Thông báo Hội nghị lần thứ 29 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

18:15, 17/04/2024

Ngày 15-4-2024, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ký Thông báo số 1102-TB/TU về những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 29 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Báo Nam Định trân trọng đăng toàn văn Thông báo của Tỉnh ủy:

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, ngày 11-4-2024, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 29 để thảo luận, cho ý kiến các nội dung: (1) Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024; (2) Dự thảo Báo cáo tình hình công tác quản lý tài chính, ngân sách Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; (3) Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; (4) Báo cáo những nội dung công việc quan trọng Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trên cơ sở các tờ trình, báo cáo trình tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.

1.1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất đánh giá: Thực hiện nhiệm vụ quý I-2024 trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản: Kinh tế - xã hội cả nước tiếp tục chuyển biến tích cực; tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, vẫn tồn tại không ít khó khăn thách thức: Xung đột Nga - Ukraine, Israel - lực lượng Hamas, Israel - Iran và các nước, tình hình bất ổn ở Biển Đỏ tiếp tục kéo dài; giá dầu, giá vận chuyển quốc tế, giá nguyên vật liệu ở mức cao;... song với sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; sự chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt, quyết làm của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở; sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng:

- Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm nhân dân đón Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội đầu Xuân, nhất là Lễ khai ấn đền Trần thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân. Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán theo đúng tinh thần Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, tạo động lực và khí thế mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh: Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được quan tâm và thực hiện chủ động, đúng quy định, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị cả trước mắt và lâu dài. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại mức chất lượng các tổ chức, cơ quan, đơn vị và tập thể, cá nhân năm 2023 được tập trung chỉ đạo, đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy định. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định, đảm bảo tính nhân văn. Đã làm tốt công tác “dân vận khéo”, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là đoàn kết lương - giáo trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, nhất là giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp.

- Kinh tế - xã hội của tỉnh quý I-2024 tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ: Tổng sản phẩm GRDP tăng 7,07% (đứng thứ 6 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 14 cả nước); Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,52%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 13,9%... Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu; đến nay, toàn tỉnh đã có 197/204 xã, thị trấn (chiếm 96,6%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 32 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Giao Thuỷ đang trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Các chế độ chính sách được giải quyết đầy đủ, kịp thời, an sinh xã hội được quan tâm hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, xúc tiến và thu hút đầu tư tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định năm 2024, được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Việc xây dựng Đề án triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được cử tri và nhân dân đồng thuận, nhất trí rất cao; Nam Định là tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trình Bộ Nội vụ thẩm định, sớm trước hạn đăng ký 45 ngày.

- Đã tổ chức kịp thời kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết các công việc quan trọng và cấp bách; các nghị quyết được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết liệt, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả theo đúng quy chế làm việc, quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp trên; đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng các nhiệm vụ được giao.

- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới biển được giữ vững. Sự phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. An ninh nông thôn, an ninh truyền thông, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh con người được đảm bảo. Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân, bảo đảm tiết kiệm, an toàn, đúng luật. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện.

1.2. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP quý 1 năm 2024 mặc dù đứng thứ 14 cả nước nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2023. Công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và triển khai thủ tục đầu tư một số công trình, dự án còn chậm. Tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 còn chậm so với yêu cầu. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tại một số đơn vị chưa đạt yêu cầu đề ra. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 của tỉnh giảm so với năm 2022. Chất lượng xử lý công việc của một số cơ quan, đơn vị các cấp chưa linh hoạt, còn lúng túng trong chỉ đạo điều hành. Tình hình khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, việc giải quyết ở cấp cơ sở có việc chưa thấu đáo, triệt để, còn để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, nhất là vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng ở một số địa phương cấp cơ sở chưa được kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để. Số vụ tai nạn giao thông còn tăng so với cùng kỳ.

1.3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 như sau:

(1) Tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chương trình công tác, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động (bổ sung) thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; 06 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy;... Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ đảng viên. Chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận với các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động và các kênh thông tin của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế xanh - Lý luận và thực tiễn” tại tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là Quy định số 114-QĐ/TW và Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường tự kiểm tra, giám sát ngay từ cấp ủy cơ sở gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh theo dõi, chỉ đạo; đảm bảo nghiêm minh, nhân văn, thận trọng, đúng pháp luật, góp phần ổn định tình hình trong tỉnh. Đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền, “dân vận khéo”, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết, chú trọng đoàn kết lương - giáo, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

(2) Lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh tích cực chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan: Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đôn đốc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; nhất là dự án Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển (Tỉnh lộ 484); đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng; dự án đường dây 500kV đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định; các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến và thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh; ưu tiên thu hút các dự án có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của tỉnh, góp phần tăng nhanh quy mô kinh tế, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tập trung đôn đốc, hướng dẫn huyện Giao Thuỷ hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; triển khai kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng là người có công và thân nhân người có công theo quy định. Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định lần thứ XI năm 2024; các hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra; kịp thời quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

(3) Làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong cao điểm mùa mưa bão; chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn huyện Hải Hậu. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo tốt an ninh chính trị nội bộ; an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh tại các khu công nghiệp, an ninh truyền thông, an ninh con người. Tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, băng nhóm hoạt động kiểu “xã hội đen”, cờ bạc, tệ nạn xã hội,… kéo giảm các loại tội phạm và tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay ở cấp cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, tập trung lên tỉnh và Trung ương.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Báo cáo tình hình công tác quản lý tài chính, ngân sách Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh để sớm ban hành và tổ chức thực hiện.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo quy định.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thông qua báo cáo những nội dung công việc quan trọng Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 28. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com