Huyện uỷ Xuân Trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

19:19, 18/01/2024

Chiều 18-1, Huyện uỷ Xuân Trường tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác xây dựng chính quyền và công tác thi đua khen thưởng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, Huyện uỷ Xuân Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Sơ kết 2 năm thực hiện các nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện đảm bảo chất lượng, thời gian. Triển khai đúng tiến độ các bước trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính với kết quả đồng thuận cao. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Công tác dân vận, nội chính được coi trọng, việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời và có nhiều đổi mới. Cải cách hành chính có chuyển biến theo hướng tích cực. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển: 15/18 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 10,96%. Đến nay tất cả 20 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 153/167 thôn (xóm), tổ dân phố được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 91,61%. Sản xuất công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển ổn định; thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, nhất là thu hút đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân và đảm bảo tiến độ triển khai các công trình trọng điểm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được đảm bảo.

Thừa ủy quyền, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ xã Xuân Hòa.
Thừa ủy quyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ xã Xuân Hòa.

Năm 2024 Đảng bộ huyện Xuân Trường tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển; giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.
Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả huyện Xuân Trường đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ tỉnh năm 2023. Đồng chí đề nghị, năm 2024 cấp uỷ, chính quyền huyện tiếp tục giữ gìn đoàn kết nội bộ, tập trung dân chủ, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, cá thể hóa trách nhiệm từng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Làm tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là đoàn kết lương - giáo trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2023 của UBND tỉnh cho các đơn vị.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2023 của UBND tỉnh cho các đơn vị.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, huyện Xuân Trường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tranh thủ tối đa các nguồn lực và những thuận lợi, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, tập trung thực hiện hiệu quả các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của tỉnh. Làm tốt công tác quy hoạch của huyện trong Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chú trọng xây dựng, mở rộng các khu, cụm công nghiệp, kêu gọi, tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp lớn về đầu tư. Tổ chức lại sản xuất, chăm lo đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Trong đó nhiệm vụ trước mắt cần làm tốt công tác tuyển quân, bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức cho nhân dân vui Tết, đón Xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

Tại hội nghị, 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 3 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4 đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, 12 tập thể được tặng danh hiệu tập thể xuất sắc của UBND tỉnh, 30 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023 đã được Huyện ủy, UBND huyện Xuân Trường tuyên dương, khen thưởng./.

Tin, ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com