Tăng cường quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm vệ sinh thú y

18:24, 07/06/2023

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), đến nay cả nước có 463 cơ sở giết mổ động vật tập trung và trên 24 nghìn cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của các cơ sở giết mổ chưa bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và phối hợp giữa ngành Thú y với các ngành có liên quan tại nhiều địa phương còn chưa tốt, đặc biệt chưa xử lý triệt để cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ không phép.

Bộ NN và PTNT vừa có Công văn số 3664/BNN-TY gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm vệ sinh thú y, trong đó ưu tiên kiện toàn hệ thống thú y cơ sở. Theo đó, Bộ  đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, sớm ban hành kế hoạch của địa phương và có lộ trình xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung theo quy định của Luật Thú y, Luật Quy hoạch và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chị thị số 02/CT-TTg ngày 14-1-2023. Các địa phương rà soát, ban hành chính sách để kêu gọi, khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung; triệt để đưa các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát vào hoạt động giết mổ tại cơ sở tập trung; kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Các địa phương cần tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ và thực hành tốt quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến để bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; ban hành chính sách đặc thù nhằm kêu gọi, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng dây chuyền giết mổ động vật treo, hiện đại.

Đặc biệt, Bộ NN và PTNT đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật; xử lý triệt để theo quy định pháp luật đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung không có giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bộ NN và PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố kiện toàn, tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp. Cục Thú y tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, giám sát an toàn thực phẩm./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com