Tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

16:52, 06/06/2023

Ngày 5-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 767-TB/TU về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy sau khi kiểm tra các công trình đê điều, công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2023 của các địa phương, đơn vị. 

Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị PCTT-TKCN của các địa phương, đơn vị. Để tăng cường hơn nữa công tác PCTT-TKCN trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố hướng dẫn UBND cấp xã rà soát, củng cố Đội xung kích PCTT theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND, ngày 22-9-2020 của UBND tỉnh về kế hoạch xây dựng lực lượng xung kích PCTT cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hệ thống đê, nhất là các điểm trọng yếu về PCTT trên địa bàn; quán triệt, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn nơi có đê tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê trong mùa mưa, lũ theo đúng quy định để phát hiện, xử lý kịp thời, ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho đê, kè, cống. Tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu; kiểm tra công tác chuẩn bị “bốn tại chỗ" trên thực tế. Kiểm tra, rà soát các công trình đê điều đang thi công dở dang, nhất là các công trình trên các tuyến đê biển, đê sông tại các điểm xung yếu; chủ động triển khai ngay các giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa lũ, bão. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Tổ chức quản lý, bảo vệ tuyến đê vùng bối; xây dựng quy trình vận hành trong trường hợp gặp bão, lũ vượt báo động II, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, hạn chế thiệt hại thấp nhất về cơ sở vật chất và tài sản trong vùng bối; có phương án sơ tán dân vùng bối khi gặp lũ lớn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) thực hiện nghiêm Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 7-8-2020 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 15-5-2020 của Ban TVTU thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê, tổng hợp số lượng, chất lượng vật tư phục vụ cho công tác PCTT và khẩn trương có kế hoạch bổ sung vật tư PCLB tại các vị trí xung yếu. Tổng hợp các công trình xung yếu, tham mưu kịp thời các giải pháp cả trước mắt và lâu dài, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và các cấp có thẩm quyền để đảm bảo công tác PCTT của tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất phương án gia cố, nâng cấp, mở rộng một số đoạn đê đã xuống cấp, mặt đê nhỏ, hẹp nhằm đảm bảo yêu cầu PCTT, đồng thời phục vụ giao thông đi lại và đời sống dân sinh. Duy trì nghiêm chế độ trực, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố về đê điều trong mùa lũ, bão lũ. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT), các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp hiện trạng các bãi bồi ven sông, ven biển, sớm báo cáo UBND tỉnh (hoàn thành trong năm 2023) đề xuất với Bộ NN và PTNT, Bộ TN và MT nhằm từng bước khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội ở địa phương và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão theo quy định. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư xây dựng cầu Kinh Lũng qua sông Đào để tăng cường kết nối hệ thống giao thông của tỉnh.

Các huyện, thành phố, sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, giải quyết hậu quả thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để chủ động tham gia PCTT và TKCN khi có tình huống xảy ra./. 

Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com