Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

09:22, 30/08/2023

Ngày 30-8, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 21 nhằm đánh giá kết quả sau hơn 2 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh; cho ý kiến vào chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu” và một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện và thành phố Nam Định.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, hội nghị lần này, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện 4 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XX gồm: Nghị quyết số 06-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 07-NQ/TU về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 08-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu”.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Đây là những nội dung rất quan trọng liên quan đến mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đối với dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu” đầu tư bằng nguồn vốn ODA, tỉnh ta được Trung ương rất quan tâm, tạo điều kiện trong giai đoạn đầu tư công gặp nhiều khó khăn. Vì thế, đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh cần nghiên cứu kỹ, sớm cho ý kiến để hoàn thiện thủ tục pháp lý, sớm tiến hành đầu tư. Khi triển khai thực hiện, dự án này sẽ tác động tích cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương, trong đó chủ yếu liên quan đến tưới, tiêu ở 2 huyện Nam Trực và Trực Ninh.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Nam Định là tỉnh nông nghiệp, do đó các dự án hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân là rất quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm đóng góp ý kiến vào từng nội dung có liên quan; tập trung đánh giá những mặt được, chưa được khi thực hiện các Nghị quyết chuyên đề; phản ánh toàn diện sự phối kết hợp giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khi thực hiện Nghị quyết; nhất là bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19, tác động của tình hình khu vực, thế giới tác động đến việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu”.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18-6-2021 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Vũ Trọng Quế, TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Đồng chí Vũ Trọng Quế, TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Vũ Trọng Quế, TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15-10-2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phần tham luận tại hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phần tham luận tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo báo cáo các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh; chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu” và nhiều nội dung khác có liên quan.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Qua đó, phần lớn các ý kiến đều thống nhất đánh giá cao kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX; các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị quyết tâm đẩy mạnh thực hiện tốt hơn những mục tiêu cụ thể đã xác định trong Nghị quyết; góp phần xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Đồng chí Trần Minh Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Minh Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, TUV, Bí thư Huyện ủy Nam Trực phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, TUV, Bí thư Huyện ủy Nam Trực phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Quang Ái, TUV, Bí thư huyện ủy Giao Thủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Quang Ái, TUV, Bí thư Huyện ủy Giao Thủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, TUV, Bí thư huyện ủy Trực Ninh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, TUV, Bí thư Huyện ủy Trực Ninh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã biểu dương, đánh giá cao các đơn vị trong quá trình soạn thảo, chuẩn bị các dự thảo Nghị quyết rất chu đáo đồng thời nhấn mạnh, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy ban hành trong nhiệm kỳ qua đã được triển khai thực hiện hiệu quả, đi sâu vào cuộc sống. Cụ thể, đối với Nghị quyết số 06-NQ/TU về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; qua 2 năm thực hiện, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tác động trực tiếp, toàn diện tới khu vực nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng lên; diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, tiệm cận với đô thị. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy điểm sáng về xây dựng NTM; tiếp tục chọn và xây dựng huyện Hải Hậu là huyện NTM kiểu mẫu; các địa phương khác cũng đồng thời nỗ lực thực hiện các tiêu chí đề ra; phấn đấu đến trước khi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Nam Định có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Việc xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu phải chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng nông thôn tỉnh Nam Định thực sự là miền quê đáng sống…

Nghị quyết số 07-NQ/TU về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025; kết quả đạt được đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân. Việc phát triển, xây dựng thành phố luôn bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 08-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025 được triển khai, thực hiện tốt, phát huy hiệu quả hơn vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời tạo chuyển biến về tư tưởng, nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền đối với công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ tỉnh…

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; mục tiêu đề ra trong Nghị quyết là xu thế tất yếu, góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện số hóa thêm nhiều lĩnh vực; tập trung nâng cao trình độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân để cùng thực hiện chuyển đổi số. Tỉnh sẽ quan tâm đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, phấn đấu giữ vững thành tích đứng trong tốp 10 tỉnh, thành phố trong toàn quốc đi đầu về chuyển đổi số.

Dự án đầu tư “Nâng cấp hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu” thực hiện bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) xây dựng tại các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng và thành phố Nam Định là dự án quan trọng, được Trung ương rất quan tâm, khi triển khai thực hiện sẽ tác động tích cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương; tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tăng trưởng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị cần tiếp tục xây dựng kế hoạch để triển khai, thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững./.

Tin: Xuân Thu
 Ảnh: Viết Dư     BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com