Tọa đàm nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp

18:06, 29/08/2023

Chiều 29-8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại các doanh nghiệp trong Khối.

Quang cảnh hội nghị tọa đàm.
Quang cảnh hội nghị tọa đàm.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh; Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh và lãnh đạo Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị tọa đàm.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị tọa đàm.

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCDC và tổ chức thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; tập trung ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả thiết thực. Hàng năm đưa nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dân chủ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối, nhất là người đứng đầu. Do vậy việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong Đảng bộ Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức về dân chủ và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc của cấp ủy, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối ngày càng được nâng lên. Đến nay, Đảng bộ Khối có 152 tổ chức cơ sở đảng; trong đó 85 tổ chức đảng ở doanh nghiệp với gần 20 nghìn cán bộ, công nhân lao động; có 46/85 tổ chức đảng đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo QCDC; 76/85 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; 76/85 số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động hàng năm; số còn lại tổ chức lồng ghép với hội nghị tổng kết hoặc các hội nghị khác; 59/85 doanh nghiệp thường xuyên tổ chức đối thoại với người lao động...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tọa đàm.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tọa đàm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tọa đàm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh Lê Quốc Chỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lựa chọn chủ đề tọa đàm ý nghĩa, thiết thực. Đồng chí nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở, thời gian qua Ban TVTU, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Các nội dung dân chủ được triển khai ngày càng sâu rộng ở các loại hình cơ sở đã từng bước thay đổi lề lối làm việc và hoạt động của hệ thống chính trị trong tỉnh theo hướng dân chủ, tích cực và ngày càng hiệu quả. Để QCDC ở cơ sở được thực hiện tốt hơn; thông qua hội nghị tọa đàm, trên tinh thần xây dựng, khách quan, các doanh nghiệp cần nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại đơn vị mình; nêu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời nêu bật những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thiết thực để nâng cao hơn nữa việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ ở doanh nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động./.

    Tin, ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com