Phát huy hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng

08:43, 25/01/2024

Hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu và lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm, các điều kiện tài chính thắt chặt hơn, song hoạt động xây dựng phát triển tích cực và đạt kết quả khá do nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà cửa của người dân tăng; các dự án lớn, công trình trọng điểm của Nhà nước, công trình xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN), nhà máy sản xuất của các tập đoàn lớn được quan tâm thực hiện. Sở Xây dựng đã tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước toàn diện trên mọi lĩnh vực chức năng như quy hoạch, quản lý chất lượng công trình, phát triển hạ tầng đô thị… góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, giá trị sản xuất ngành Xây dựng theo giá so sánh năm 2023 tăng 17% so với năm trước.

Thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Giao Thủy.
Thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Giao Thủy.

Trong bối cảnh đầu tư công được đẩy mạnh, các công trình dân dụng tăng nhanh, Sở Xây dựng đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng như: tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh… Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Sở thực hiện có hiệu quả và duy trì, kết quả thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến tương đối tốt tạo nhiều thuận lợi mới cho người dân, doanh nghiệp. Sở Xây dựng đã tiếp nhận 1.108 hồ sơ TTHC mới (1.078 hồ sơ trực tuyến; 30 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua); đã giải quyết 1.069 hồ sơ (1.060 hồ sơ trước hạn, đạt tỷ lệ 99,2%; hồ sơ đúng hạn), 9 hồ sơ đang trong hạn giải quyết. Trong năm, ngành Xây dựng đã thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; làm cơ sở để tỉnh đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. Sở Xây dựng đã chấp thuận 32 hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng; cấp giấy phép xây dựng 4 hồ sơ; tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án cho 168 hồ sơ. Tổ chức lập Quy hoạch phân khu IX.B - Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) - Khu vực phía nam đường Nam Định - Phủ Lý: Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 19-6-2023 thẩm định làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt: đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Trung Thành, huyện Ý Yên (tỷ lệ 1/2.000); Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm); Quy hoạch phân khu II (phân khu phía bắc) trên địa bàn thành phố Nam Định… Đã tham mưu và tổ chức lập các đồ án quy hoạch trọng tâm: Quy hoạch phân khu IX.A - Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) - Khu vực phía bắc đường Nam Định - Phủ Lý; Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy; Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050…

Trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo thực hiện Luật Xây dựng trong các lĩnh vực: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý hoạt động xây dựng theo phân cấp. Ngoài ra, Sở cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng của tỉnh, theo hướng giải quyết nhanh các thủ tục, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư và chất lượng xây dựng công trình. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng được tỉnh quan tâm đầu tư và tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng: Hoàn thành đưa vào sử dụng Dự án Kênh nối Đáy - Ninh Cơ (2020-2023) có tổng mức đầu tư 107,19 triệu USD (tương đương 2.300 tỷ đồng); Dự án tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (2022-2027) có tổng mức 5.995 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Mới (2022-2024) có tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi (2022-2025) với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng; Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn II) với tổng mức đầu tư được phê duyệt 2.487,5 tỷ đồng; Dự án cầu vượt sông Đáy (thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng) với tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng;… Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được huy động tối đa nguồn lực để thực hiện: KCN Dệt may Rạng Đông, KCN Mỹ Thuận, KCN Bảo Minh mở rộng, CCN Yên Bằng, CCN Thanh Côi đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật, đồng thời xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Các dự án xây dựng được tập trung triển khai thực hiện nhằm đạt khối lượng tối đa cùng với tín hiệu tích cực khu vực doanh nghiệp, hộ dân cư đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh. Hoạt động đầu tư, xây dựng trong năm đạt kết quả khá, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 55.565 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Trong đó vốn Nhà nước là 10.749 tỷ đồng, chiếm 19,4% và tăng 20,3%; vốn ngoài Nhà nước 40.153 tỷ đồng, chiếm 72,2% và tăng 16,0%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 4.663 tỷ đồng, chiếm 8,4% và tăng 18,2%. Chất lượng thẩm định đồ án quy hoạch, thẩm định dự án đầu tư, thiết kế - dự án, kiểm tra công tác nghiệm thu từng bước được nâng cao và đi vào nền nếp. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng được tăng cường; Hoàn thành 6 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch; 2 cuộc kiểm tra theo kế hoạch. Công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng cũng được triển khai quyết liệt; Qua kiểm tra, đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 550 triệu đồng.

Thời gian tới, Sở Xây dựng chủ trương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, làm tốt việc hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật; tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng các dự án đầu tư trên địa bàn và tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng và đô thị; tham mưu cho tỉnh về cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phục vụ tích cực cho đầu tư và phát triển trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh và hỗ trợ các huyện, thành phố Nam Định giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ khởi công các công trình theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước, trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình. Siết chặt quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công; xử lý nghiêm các công trình không chấp hành các quy định và cương quyết không nghiệm thu đối với các công trình còn tồn tại sai sót, vướng mắc. Tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng các dự án đầu tư trên địa bàn và tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng và đô thị,… góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024./.

Bài và ảnh: Thành Trung
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com