Giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2024

07:53, 22/01/2024

Tiếp đà thành công của năm 2023, tỉnh giao mức thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2024 dự kiến đạt 12.030 tỷ đồng, tăng 60% so với dự toán Trung ương giao. Đối với khoản thu nội địa tỉnh giao đạt mức 11.300 tỷ đồng, tăng 66% dự toán Trung ương giao, tăng 28% dự toán năm 2023 (Ngân sách địa phương được hưởng 10.857 tỷ đồng; nếu không kể thu tiền sử dụng đất phần ngân sách địa phương được hưởng 3.357 tỷ đồng). Trong đó có 9/16 khoản thu giao tăng so với dự toán Trung ương giao. Đối với khoản thu thuế xuất nhập khẩu tỉnh giao mức thu là 730 tỷ đồng, tăng 2% so với dự toán Trung ương giao; khoản thu này ngân sách Trung ương hưởng 100%. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương tỉnh giao 9.799,178 tỷ đồng, gồm: Thu bổ sung cân đối 8.332,954 tỷ đồng; thu bổ sung có mục tiêu 1.466,224 tỷ đồng (thu bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản 369,411 tỷ đồng; bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp 250,065 tỷ đồng; bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 846,748 tỷ đồng). Như vậy, tỉnh dự kiến giao tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn là 21.829,178 tỷ đồng, trong đó phần ngân sách địa phương được hưởng là 20.656,178 tỷ đồng.

Sản xuất tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng (chi nhánh Nghĩa Hưng).
Bài và ảnh: Thanh Thúy
Sản xuất tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng (chi nhánh Nghĩa Hưng).

Mức dự thu này được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện thu NSNN năm 2023, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu có tính đến các tác động trong và ngoài nước; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các văn bản pháp luật về thuế mới sửa đổi. Đồng thời, dự kiến số tăng thu do thực hiện các giải pháp chống thất thu, thu nợ đọng thuế từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...

Mặc dù vậy, thu NSNN năm 2024 vẫn được xác định là nhiệm vụ hết sức nặng nề với các ngành, các địa phương dù được tiếp đà thắng lợi của năm 2023. Nguyên nhân là do bối cảnh tình hình thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nền kinh tế nội tỉnh tiếp tục chịu “tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành chức năng cần quyết liệt tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực ngay từ những ngày đầu năm.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai phân cấp nguồn thu theo địa bàn phát sinh khoản thu, gắn nguồn thu với khả năng quản lý của từng địa phương. Với mức giao tổng thu nội địa cao nhất tỉnh là 1.801,4 tỷ đồng, huyện Giao Thuỷ đã xây dựng phương án, phân bổ dự toán chặt chẽ, chi tiết theo từng lĩnh vực. Huyện giao mức thu doanh nghiệp Trung ương 400 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân 17 tỷ đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 28 tỷ đồng; lệ phí trước bạ 29 tỷ đồng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,5 tỷ đồng; thu phí, lệ phí 4 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 1.700 tỷ đồng;... Căn cứ vào tổng mức thu nội địa tỉnh giao là 1.405,1 tỷ đồng, thành phố Nam Định đã phân giao mức thu cụ thể gồm: Thu doanh nghiệp Trung ương 200 triệu đồng; thu doanh nghiệp địa phương 8 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 66 tỷ đồng; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 161,5 tỷ đồng; lệ phí trước bạ 110 tỷ đồng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 13,5 tỷ đồng; thu phí, lệ phí 15 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 1.000 tỷ đồng; tiền thuê đất 15 tỷ đồng; thu tại xã 900 triệu đồng.

Thu từ tiền sử dụng đất được các huyện, thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 do nhiều địa phương được tỉnh giao mức cao để tạo nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như huyện Giao Thủy 1.700 tỷ đồng; các huyện Hải Hậu, Vụ Bản và thành phố Nam Định cùng mức dự thu 1.000 tỷ đồng... Để đạt mức thu này, các địa phương chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch; tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về mục tiêu nhiệm vụ phát triển địa phương, đồng thuận bàn giao mặt bằng, đầu tư tạo lập các quỹ đất ở; xây dựng phương án giá khởi điểm phù hợp với nhu cầu của người dân và thị trường, sớm đưa vào đấu giá.

Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương đều chú trọng thực hiện nhóm giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu. Trong đó, chú trọng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng đổi mới các hình thức sản xuất, gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, hàng hoá theo chuỗi giá trị; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu. Lĩnh vực công nghiệp, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu NSNN. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá; đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá, sản phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; đảm bảo ổn định và lành mạnh hoá thị trường.

Năm 2024, nhiệm vụ chống thất thu, thu nợ đọng thuế từ các năm trước... được quyết liệt đẩy mạnh, vì vậy ngành Thuế tiếp tục rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng, lập danh sách những doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nguyên nhân, trên cơ sở đó áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp với từng đối tượng. Trường hợp chây ỳ, ngành Thuế sẽ kiên quyết cưỡng chế thu nợ theo quy định. Cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế, việc khai báo tên hàng, mã hàng, thuế suất, giá trị, số lượng... để kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế; chống thất thu thuế. Ngoài ra, nhóm giải pháp về tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cũng sẽ được ngành Thuế, Hải quan tiếp tục đẩy mạnh. Trong đó, đăng tải kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan thuế các cấp nội dung sửa đổi trong các chính sách thuế mới, các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế để người nộp thuế nắm bắt đầy đủ về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ trên Hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối thoại với doanh nghiệp; tăng cường tổ chức các buổi hỗ trợ trực tuyến qua website của cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan.

Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực, các cấp chính quyền, ngành chức năng phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN được giao ở mức cao nhất, góp phần đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com