Lan tỏa việc học và làm theo Bác Hồ ở Đảng bộ huyện Xuân Trường

07:02, 01/01/2024

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Đảng bộ huyện Xuân Trường đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua… góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Trung tâm thị trấn Xuân Trường hôm nay.
Ảnh: Hoàng Tuấn

Trung tâm thị trấn Xuân Trường hôm nay.

Ảnh: Hoàng Tuấn

Được đánh giá là một trong những điểm sáng trong huyện về học và làm theo Bác, những năm qua, Chi bộ Bắc Dương, xã Xuân Hòa luôn nỗ lực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đông Dương đồng thuận, tự nguyện đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân... Đồng chí Lê Văn Vịnh, Bí thư Chi bộ Bắc Dương cho biết: Thôn Đông Dương có 353 hộ gia đình, 960 nhân khẩu, 100% người dân theo đạo Công giáo. Để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả, Chi bộ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động và kịp thời giải đáp các ý kiến, băn khoăn của nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương. Qua đó, thôn có nhiều bước tiến về mọi mặt, nhất là đời sống nhân dân và hạ tầng nông thôn... Năm 2020, thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Năm 2023, nhân dân trong thôn tiếp tục đóng góp nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu, trong đó làm 3km đường bê tông nội đồng, 2,7km kênh, mương, xây dựng tu bổ khuôn viên nhà văn hóa với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng; trên 200 triệu đồng để làm đèn đường chiếu sáng... Đến nay thôn Đông Dương không còn hộ nghèo đa chiều, chỉ còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 80 triệu đồng/năm; 95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%. 

Điểm nhấn trong học và làm theo Bác ở Xuân Trường là đã đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Huyện đã xây dựng và tích cực triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội” và được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các thiết chế văn hóa từ huyện đến thôn, xóm, tổ dân phố được đầu tư xây dựng đồng bộ, theo chuẩn NTM. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến, trong đó khơi dậy và phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp; việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội cơ bản được thực hiện gọn nhẹ, nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được loại bỏ; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Cụ thể như các đám cưới chấp hành nghiêm Luật Hôn nhân và Gia đình; lễ cưới tổ chức trang trọng, tiết kiệm. Các gia đình đã cam kết với chính quyền địa phương, tổ chức đám cưới theo quy ước của thôn, xóm, tổ dân phố; làm cỗ đủ ăn, không làm cỗ chia phần, ăn cỗ không lấy phần; số lượng khách mời phù hợp; việc sử dụng rượu, bia, thuốc lá đã giảm nhiều; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đi dự đám cưới trong giờ làm việc hầu như không còn. Các hoạt động văn nghệ diễn ra vui tươi, lành mạnh đúng thời gian quy định (không quá 22 giờ đêm). Kết quả từ năm 2021 đến nay, toàn huyện có 2.440/2.657 đám cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa mới. 

Từ thực hiện học tập và làm theo Bác còn tạo động lực để các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu như: Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn nội dung đột phá “Đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thực thi công vụ “nói đi đôi với làm”; Hội Phụ nữ với mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu”, “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp do phụ nữ tự quản”; Hội Nông dân với các mô hình “Mái ấm nông dân”, “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”; Hội Cựu chiến binh với các mô hình “sáng - xanh - sạch”, tham gia quản lý chăm sóc bảo vệ tuyến đường cây bóng mát và tuyến đường hoa; Đảng bộ Quân sự huyện với mô hình “Cùng em đến trường” giúp đỡ học sinh vượt khó, học giỏi,... Phòng Giáo dục và Đào tạo với mô hình “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Phong trào học và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, bình quân hàng năm Đảng bộ huyện có trên 94% tổ chức cơ sở Đảng và gần 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chính quyền cơ sở vững mạnh đạt tỷ lệ trên 85%. Kinh tế của tỉnh duy trì ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2023 bình quân ước đạt 10,42%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 90,3%; nông, lâm và thủy sản giảm còn 9,7%. Tất cả 20 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã được công nhận NTM kiểu mẫu.
Đồng chí Bùi Văn Hảo, TUV, Bí thư Huyện ủy Xuân Trường cho biết: Bài học kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện Xuân Trường là cấp ủy Đảng các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong tổ chức triển khai thực hiện cần phát huy tốt vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW và các chuyên đề hàng năm. Xác định các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong học tập, làm theo Bác, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị./.

Văn Trọng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com