Đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

07:56, 29/01/2024

Báo, tạp chí của Đảng là phương tiện quan trọng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; là kênh thông tin để nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Những năm qua, công tác mua báo, tạp chí của Đảng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả.

Nhân viên Bưu điện huyện Xuân Trường phân loại báo, tạp chí của Đảng để phát hành đến độc giả.
Bài và ảnh: Xuân Thu
Nhân viên Bưu điện huyện Xuân Trường phân loại báo, tạp chí của Đảng để phát hành đến độc giả. 

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 29-KL/TW và Thông báo số 173-TB/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban TVTU đã chỉ đạo tăng cường quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về nâng cao chất lượng báo chí tuyên truyền ở địa phương và hiệu quả phát hành, đọc Báo Nhân Dân, Báo Nam Định; ban hành Công văn yêu cầu các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; có biện pháp hỗ trợ các địa phương, đơn vị còn khó khăn đẩy mạnh công tác mua, nghiên cứu các ấn phẩm của Đảng. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản đôn đốc việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; phối hợp với Bưu điện tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phát hành ở các cấp, các ngành; đưa tiêu chí chấm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm đối với Ban Tuyên giáo cấp huyện trong việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Ở 15 Đảng bộ trực thuộc tỉnh đều có những giải pháp phù hợp nhằm triển khai phát hành báo, tạp chí của Đảng đến tất cả 921 tổ chức cơ sở đảng, 4.331 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với hơn 110 nghìn đảng viên. 

Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang hỗ trợ 50% kinh phí mua Báo Nam Định cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh; đồng thời từ đầu năm 2020 đến nay chỉ đạo cung cấp Báo Nam Định cho đảng viên từ 55 năm tuổi Đảng trở lên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Hiện Báo Nam Định phát hành khoảng 14 nghìn tờ/kỳ, tương ứng với hơn 3,5 triệu tờ báo/năm với 2 ấn phẩm gồm Báo Nam Định thời sự phát hành từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Báo Nam Định Cuối tuần phát hành vào thứ 6 hàng tuần. Cùng với báo Đảng địa phương, số lượng đặt mua báo, tạp chí của Trung ương được duy trì ổn định, có sự tăng trưởng trên địa bàn tỉnh; trong đó sản lượng đặt mua Báo Nhân Dân đạt khoảng 500 nghìn tờ/năm; sản lượng đặt mua Tạp chí Cộng sản khoảng gần 10 nghìn cuốn/năm.

Đồng chí Vũ Thị Châu Giang, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, để nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh, mạng lưới khai thác bưu điện đã được rà soát và tăng cường nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu bạn đọc. Hiện toàn tỉnh có 66 bưu cục các loại; có 198 điểm bưu điện văn hóa xã đang hoạt động, đây không chỉ là nơi phát hành báo chí mà còn là địa điểm tổ chức đọc sách, báo, tạp chí miễn phí cho nhân dân. Từ trung tâm Bưu điện tỉnh hàng ngày có 245 lượt phương tiện vận chuyển trên 9 tuyến đường trục chính đưa thư từ, báo chí, bưu phẩm, bưu kiện tới các huyện và đến từng bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã. Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc thường xuyên tuyên truyền, quán triệt cho đội ngũ bưu tá về tầm quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu của nhân dân, nhất là hoạt động phát hành báo, tạp chí của Đảng đến cán bộ, đảng viên bảo đảm thời gian sớm nhất.

Công tác quản lý báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy trên địa bàn tỉnh quan tâm đổi mới theo hướng quản lý tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, hầu hết các cơ quan, trường học, đơn vị đều quản lý báo, tạp chí tại phòng đọc. Các địa phương quản lý báo, tạp chí tại văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn. Báo, tạp chí của chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố quản lý tại nhà văn hóa, hoặc giao cho bí thư, phó bí thư chi bộ quản lý, nghiên cứu để phổ biến đến đảng viên. Công tác sử dụng báo, tạp chí của Đảng được cấp ủy chỉ đạo nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, phổ biến tại các hội nghị giao ban, làm tài liệu nghiên cứu chuyên môn nhằm định hướng thông tin, nhất là những vấn đề dư luận quan tâm. Ban Tuyên giáo các cấp biên soạn nhiều tài liệu thông tin tuyên truyền theo chuyên đề từ báo, tạp chí của Đảng cấp phát cho các địa phương, đơn vị. Đội ngũ báo cáo viên của Đảng thường xuyên, tích cực nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng để tổng hợp thành chuyên đề phổ biến tại các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban công tác; lồng ghép trong các bài giảng lý luận chính trị tuyên truyền cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các chi bộ tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng nhằm cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều địa phương, đơn vị quy định việc đọc báo đầu giờ hàng ngày khá nền nếp như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và một số cơ sở của thành phố Nam Định, các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng…

Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng những năm qua được duy trì thường xuyên, chất lượng, góp phần quan trọng vào việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com