Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học huyên Hải Hậu năm 2021

03:08, 31/08/2021

--------------------------------------------

THÔNG BÁO
Vê việc nộp, tiếp nhận Phiêu đăng ký dự tuyên viên chức

UBND huyện Hải Hậu đã ban hành Thông báo số 176/TB-UBND ngày 11/8/2021 về việc tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Hải Hậu năm 2021 và Thông báo số 219/TB-UBND ngày 30/8/2021 về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Hải Hậu năm 2021, trong đó thực hiện 03 hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển là nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hải Hậu hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua cổng thông tin điện tử của UBND huyện Hải Hậu.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hải Hậu đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ (trong đó địa điểm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hải Hậu nơi người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển thuộc địa bàn Tổ dân phố số 5, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 12 giờ ngày 01/9/2021 đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc dỡ bỏ cách ly xã hội), vì vậy UBND huyện Hải Hậu thông báo:

1. Tạm dừng việc người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hải Hậu từ 12 giờ ngày 01/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong hai hình thức còn lại:

- Gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính.

- Qua cổng thông tin điện tử của UBND huyện Hải Hậu tại địa chỉ: http://haihau.namdinh. gov.vn/huyenhaỉhau/1207/26916/49416/Nop-ho-so-truc-tuyen/ (đính kèm Phiếu đăng ký dự tuyển tại mục "File đính kèm")

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Thông báo số 176/TB-UBND ngày 11/8/2021 và Thông báo số 219/TB-UBND ngày 30/8/2021 của UBND huyện Hải Hậu.

UBND huyện Hải Hậu trân trọng thông báo để các cơ quan, cá nhân được biết và thực hiện./.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hải Điền


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com