Kinh nghiệm từ đại hội điểm ở Đảng bộ Ý Yên

07:07, 06/07/2020

Được Ban TVTU chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm, trong các ngày từ 10 đến 12-6, Đảng bộ huyện Ý Yên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025). Thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Ý Yên là tiền đề quan trọng để Ban TVTU đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội ở các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Bình (Ý Yên), nhiệm kỳ 2020-2025 thảo luận về chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Bình (Ý Yên), nhiệm kỳ 2020-2025 thảo luận về chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Quyết liệt, chặt chẽ, đúng nguyên tắc ngay từ cấp cơ sở

Ðảng bộ huyện Ý Yên hiện có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 12 nghìn đảng viên; trong đó có 30 đảng bộ xã, 1 thị trấn, 5 đảng bộ cơ quan và 41 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 597 chi bộ; trong đó 564 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn; 33 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU, Ban TVHU Ý Yên đã ban hành nhiều văn bản có liên quan như Kế hoạch số 45-KH/HU về công tác tổ chức đại hội; Công văn số 617-CV/HU về chỉ đạo đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 189-HD/BTCHU về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022, tiến tới đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời thành lập 10 Tổ công tác chỉ đạo đại hội ở cấp cơ sở.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã sớm hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ. Ðến hết tháng 2-2020, Ðảng bộ huyện đã có 597/597 chi bộ cơ sở tiến hành đại hội. Ðến ngày 21-3-2020, tất cả 41/41 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ðến ngày 12-5-2020, có 36/36 Ðảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy hoàn thành đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Các Ðảng bộ xã Yên Khánh, Phòng Giáo dục và Ðào tạo được chọn tổ chức đại hội điểm; các Ðảng bộ xã Yên Cường, Công an huyện được chọn tiến hành đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội đều chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chuẩn bị khá chặt chẽ, chu đáo các báo cáo, chương trình, nội dung, nhân sự đại hội, tạo đà thuận lợi để Ðảng bộ huyện Ý Yên sớm tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh.

Ðồng chí Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ý Yên đánh giá, chương trình, nội dung đại hội cấp cơ sở được thực hiện đúng theo Ðiểm 14, Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng; Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 189 của Ban Tổ chức Huyện ủy. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã chuẩn bị chu đáo trước khi tiến hành tổ chức đại hội. Ban TVHU chỉ đạo và giao đồng chí Ủy viên Ban TVHU, Ủy viên ban chấp hành Ðảng bộ huyện, cán bộ trưng tập theo dõi đại hội duyệt báo cáo, chương trình, nội dung, kịch bản, công tác nhân sự đại hội. Chính vì vậy, các đảng bộ, chi bộ đã tổ chức điều hành đại hội đúng trình tự, nguyên tắc, không xảy ra sai sót, góp phần tạo nên thành công của đại hội. Công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị chu đáo, bám sát tiêu chuẩn theo quy định. Do đó tại đại hội, các đảng bộ, chi bộ đều bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, không có đơn vị nào bầu thiếu, để trống, chờ bổ sung. Ở đại hội 597 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022, số chi ủy viên được bầu là 1.638 đồng chí; trong đó tái cử 1.233 đồng chí, tham gia lần đầu 405 đồng chí; có 472 chi bộ bầu ban chi ủy, còn lại bầu bí thư, phó bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng xóm có 10 đồng chí. Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác Mặt trận có 311 đồng chí. Bí thư chi bộ là nữ có 87 đồng chí. Bí thư chi bộ tham gia lần đầu là 143 đồng chí. Ðộ tuổi bình quân của bí thư chi bộ là 55,7; trong đó trên 65 tuổi có 142 đồng chí. Ðại hội ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 đều diễn ra dân chủ, thành công tốt đẹp. Ðối với 36 đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, tổng số ủy viên ban chấp hành được bầu tại đại hội gồm 491 đồng chí; trong đó cấp ủy viên tham gia lần đầu có 183 đồng chí; cấp ủy viên là nữ 104 đồng chí; bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi với tuổi bình quân của cấp ủy đạt 43,6 tuổi. Bí thư đảng ủy tham gia lần đầu là 17 đồng chí. Bí thư đảng ủy là nữ có 2 đồng chí. Ở 41 chi bộ trực thuộc Huyện ủy có 19 đơn vị bầu ban chi ủy. Số cấp ủy viên được bầu là 69 đồng chí; cấp ủy viên tham gia lần đầu 15 đồng chí; cấp ủy viên là nữ 20 đồng chí. Cơ cấu 3 độ tuổi đều bảo đảm với tuổi bình quân của cấp ủy đạt 43,9 tuổi.

Ðiểm nổi bật trong công tác tiến hành đại hội lần này là các đảng bộ, chi bộ đều thực hiện số dư bầu ban chấp hành, ban thường vụ đạt tỷ lệ từ 10 đến 15% theo quy chế bầu cử trong Ðảng. Ở Ðảng bộ xã Yên Cường, nhân sự cụ thể để lựa chọn bầu trực tiếp bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 tại đại hội là đồng chí Trịnh Xuân Hiền, sinh năm 1971. Kết quả bầu cử, đồng chí đạt số phiếu bầu 152/156, chiếm tỷ lệ 97,4%. Ðối với Ðảng bộ Công an huyện, đồng chí Thượng tá Ngô Minh Mai, sinh năm 1976 được đại hội bầu giữ chức vụ bí thư đảng ủy với số phiếu bầu 76/77, đạt tỷ lệ 98,7%. Căn cứ số lượng và cơ cấu đại biểu đi dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XXIV được phân bổ, cấp ủy các cấp đã chuẩn bị danh sách giới thiệu những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và khả năng đóng góp vào thành công của đại hội để xem xét bầu cử. Kết quả, có 236 đồng chí được bầu đi dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đủ số lượng, đúng cơ cấu đề ra.

Tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ cấp huyện

Theo kế hoạch của tỉnh, Ðảng bộ huyện Ý Yên dự kiến tổ chức đại hội điểm vào đầu tháng 5-2020. Tuy nhiên, do thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban TVTU đã thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội điểm cấp huyện vào khoảng giữa tháng 6-2020. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của tỉnh, Ban TVHU Ý Yên đã tập trung lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ đại hội cấp cơ sở trực thuộc và thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, phiên trù bị diễn ra chiều ngày 10-6 và phiên chính thức của đại hội bắt đầu từ ngày 11 đến sáng ngày 12-6 nhằm thực hiện các nội dung đã hoạch định. Về công tác bầu cử BCH Ðảng bộ huyện, danh sách nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đề cử gồm 46 đồng chí; trong đó tái cử 25 đồng chí, tham gia lần đầu 21 đồng chí, số dư so với số lượng cần bầu là 12,19%. Sau khi dân chủ lựa chọn, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu 41 đồng chí tham gia BCH Ðảng bộ huyện khóa mới; trong đó người trúng cử với số phiếu bầu cao nhất đạt tỷ lệ 98,51%; người trúng cử với số phiếu bầu thấp nhất đạt tỷ lệ 71,75%. Tỷ lệ cán bộ nữ trong BCH là 6 đồng chí, đạt xấp xỉ 15%. Tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi gồm 8 đồng chí, đạt gần 20%. Số cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 được giới thiệu tái cử nhiệm kỳ 2020-2025 và trúng cử là 25/25 đồng chí. Số lần đầu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 16 đồng chí. Nhân sự bí thư do cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị được đại hội giới thiệu tín nhiệm đạt 100%. Ðại hội đã bầu 28 đồng chí đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX. BCH Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu Ban TVHU, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ nhiệm kỳ. Về kết quả bầu cử Ban TVHU, danh sách nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đề cử gồm 15 đồng chí, đạt số dư 15,38% so với số lượng cần bầu là 13 đồng chí. Sau khi thảo luận dân chủ, khách quan và xem xét lựa chọn, hội nghị bầu 1 lần đủ số lượng quy định là 13 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí cán bộ nữ, chiếm tỷ lệ 7,69%.

Ðồng chí Ðinh Ðức Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Ý Yên khẳng định: Là đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh nên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ và cấp uỷ cấp trên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh. Công tác chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị nhân sự đại hội được tiến hành bài bản, thận trọng, phát huy tối đa dân chủ. Dự thảo nghị quyết đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tính khái quát, ngắn gọn, nhưng phải toàn diện trên các lĩnh vực và có sự tiếp thu chọn lọc các ý kiến tham gia đóng góp tại đại hội để điều chỉnh, bổ sung phù hợp trước khi trình đại hội biểu quyết thông qua. Ðặc biệt công tác nhân sự đại hội thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về quy trình, thủ tục, tỷ lệ cán bộ trẻ, tỷ lệ cán bộ nữ và đổi mới 1/3 cấp uỷ; thường xuyên, nắm bắt tình hình, diễn biến phát sinh liên quan để xem xét, rà soát, thẩm định, nếu phát hiện có vấn đề còn băn khoăn hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng sự thật phải xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, đề án nhân sự và tiến hành thực hiện các bước, quy trình nhân sự cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ và các chức danh cán bộ chủ chốt cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, chức danh Chủ tịch HÐND, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy trình 5 bước. Các đồng chí được giới thiệu bầu vào cấp ủy khóa mới đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, số dư theo quy định. Bên cạnh đó huyện đã đồng thời thực hiện kế hoạch sắp xếp, điều động, bố trí cán bộ trước đại hội bảo đảm hợp lý, phù hợp với thực tế từng địa phương. Hoạt động điều hành bầu cử đảm bảo đúng Quy chế bầu cử trong Ðảng, việc thảo luận về công tác nhân sự, thực hiện ứng cử, đề cử tại tổ đại biểu và hội trường theo quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ, phát huy quyền, trách nhiệm của đại biểu; không có đại biểu nào ứng cử và đề cử tại đại hội. Cùng với đó, để tạo nên thành công của đại hội, công tác tuyên truyền, khánh tiết và các điều kiện phục vụ cũng đóng vai trò quan trọng. Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Ý Yên được trang trí đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm; hội trường và bố trí chỗ ngồi của đại biểu hợp lý; hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo, nhất là công tác truyền thanh để toàn thể nhân dân trong huyện nắm được nội dung, tiến trình, kết quả đại hội tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau đại hội./. 

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com