Tập trung chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi đại hội đảng bộ cấp huyện

02:06, 11/06/2010

 

Đảng viên Phạm Ngọc Cầu ở đội 5 xã Bạch Long (Giao Thuỷ) trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình từ nghề trồng cây cảnh, cây thế với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 88. Ảnh: Xuân Thu
Đảng viên Phạm Ngọc Cầu ở đội 5 xã Bạch Long (Giao Thuỷ) trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình từ nghề trồng cây cảnh, cây thế với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 88.
                                                                                     Ảnh: Xuân Thu

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 29-9-2009 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, đồng thời chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ ban hành hướng dẫn công tác nhân sự cấp uỷ, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, công tác tuyên truyền đại hội Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", lồng ghép với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2010 và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Trong chỉ đạo quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định việc đổi mới bầu cử trong Đảng, trong đó việc thực hiện dân chủ trực tiếp của đại biểu trong bầu cử ban thường vụ, bí thư, phó bí thư bước đầu được thể hiện là một kỳ vọng lớn của đông đảo cán bộ, đảng viên, được các tổ chức Đảng đồng tình hưởng ứng. Chính vì vậy yêu cầu cần làm rõ những điểm mới trong đại hội lần này để các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và thông suốt, nhằm thực hiện tốt chủ trương của Trung ương về thí điểm mở rộng dân chủ trực tiếp trong đại hội đảng bộ cơ sở. Đồng thời xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng trong toàn đảng bộ, cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Để chỉ đạo thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chọn 29 đảng bộ cơ sở làm điểm (chiếm tỷ lệ 6,84%), trong đó có 23 đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, 6 đảng bộ, chi bộ cơ sở bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư. Do có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, sự chuẩn bị chu đáo của cơ sở từ khâu chuẩn bị nội dung, văn kiện, nhân sự và tổ chức điều hành đại hội nên tất cả các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội thí điểm đều thành công. 29/29 đơn vị đều bầu đủ ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. 25/29 đơn vị kết quả bầu cử đúng như dự kiến của cấp uỷ khoá trước, tỷ lệ cấp uỷ nữ đạt 15,73%. Uỷ viên ban chấp hành khoá mới, ban thường vụ đều trúng cử từ 85,5% trở lên, các đồng chí bí thư, phó bí thư đều trúng cử đạt trên 90%. Riêng đối với đảng bộ cơ sở của lực lượng vũ trang, doanh nghiệp do đặc thù nên tỷ lệ cấp uỷ trẻ, tỷ lệ cấp uỷ không đạt.

Từ thực tiễn các đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, cho thấy yếu tố cơ bản để đại hội thí điểm thành công trước hết cấp uỷ cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc chủ trương của Trung ương về thí điểm đại hội cơ sở bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Chủ trương này chính là việc mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của đảng viên, đồng thời đề cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có trách nhiệm cao trong việc lựa chọn bầu các chức danh lãnh đạo của từng đảng bộ. Sau khi rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thành công đại hội thí điểm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai tổ chức đại hội điểm để tiếp tục rút kinh nghiệm nhân ra đại hội diện rộng. Đến cuối tháng 5-2010, 24 tổ chức cơ sở Đảng được các đảng bộ trực thuộc chọn đại hội điểm đều đã tổ chức đại hội thành công. 23/24 đơn vị đã bầu đủ số lượng cấp uỷ (1 đơn vị bầu thiếu số lượng cấp uỷ). Tuyệt đại đa số các đơn vị bầu ban chấp hành, ban thường vụ đảm bảo có số dư theo tỷ lệ quy định. Lấy tín nhiệm chức danh bí thư tại đại hội, hầu hết các đồng chí được ban chấp hành khoá trước giới thiệu để xin ý kiến đại hội đều có tín nhiệm cao.

Cùng với việc chỉ đạo đại hội thí điểm, đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các đảng bộ huyện, thành, đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo triển khai đại hội ở những đảng bộ, chi bộ cơ sở phong trào có nhiều thuận lợi, nội bộ đoàn kết thống nhất, đồng thời vừa chỉ đạo tiến hành đại hội, vừa từng bước rút kinh nghiệm để triển khai đại hội diện rộng. Đến ngày 9-6-2010 toàn tỉnh có 897/1047 tổ chức cơ sở Đảng đã đại hội (đạt 62,65%); trong đó có 202/229 đảng bộ xã, phường, thị trấn (đạt 88,2%), 695/818 đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang (đạt 85%). Các đảng bộ huyện: Hải Hậu, Trực Ninh, Ý Yên, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở. Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc cũng đang tích cực triển khai công tác nhân sự trước đại hội, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, dự thảo nghị quyết của đại hội.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở Đảng của tỉnh (cả đại hội thí điểm, đại hội điểm và đại hội diện rộng) còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót. Báo cáo chính trị của một số nơi chuẩn bị chưa thật chu đáo, chất lượng còn hạn chế, thời gian thảo luận tại đại hội còn ít, tính tranh luận tại đại hội thể hiện chưa cao. Một số đơn vị bầu cử cấp uỷ mới chưa đảm bảo yêu cầu phải có số dư từ 15% trở lên, một số tổ chức cơ sở Đảng do công tác chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ nên vào đại hội bầu không trúng so với dự kiến của cấp uỷ đương nhiệm. Tỷ lệ tuổi trẻ trong cấp uỷ ở một số đơn vị còn thấp. Do đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên nên có đến 6 lần bầu cử, một số nơi chuẩn bị chưa chu đáo vì vậy đoàn chủ tịch điều hành công tác bầu cử và tổ kiểm phiếu hoạt động còn nhiều lúng túng. Sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên trực tiếp có nơi chưa thật sâu sát, thiếu chặt chẽ nên chưa kịp thời uốn nắn những hạn chế, thiếu sót của một số đại hội đảng bộ cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nội dung, quy trình đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời từ kinh nghiệm và thực tiễn chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở, các cấp uỷ Đảng trong toàn tỉnh đang tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt đại hội đảng bộ cơ sở, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho đại hội đảng bộ huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trong đó chú trọng chuẩn bị thật tốt báo cáo chính trị, các văn kiện đại hội, dành nhiều thời gian để đại hội thảo luận báo cáo chính trị và các văn kiện của cấp trên; chuẩn bị nhân sự chu đáo, đảm bảo khách quan, công tâm; bầu cử cấp uỷ, ban thường vụ có số dư theo quy định. Đối với các đơn vị chưa hoàn thành đại hội chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở, tập trung chỉ đạo dứt điểm để đảm bảo hoàn thành đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trong tháng 6-2010; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đại hội đảng bộ cấp huyện, thành, đảng uỷ trực thuộc. Đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời; triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan trước đại hội./.

Xuân Trường

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com