Nghe trình các dự án: Luật Tố tụng hành chính; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

09:06, 09/06/2010

 

Các đại biểu QH thảo luận tại hội trường
Các đại biểu QH thảo luận tại hội trường
Ngày làm việc thứ mười hai, mười ba, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII, các đại biểu nghe Chính phủ trình các dự án: Luật Tố tụng hành chính; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Mở đầu phiên họp, Chánh án Tòa án NDTC Trương Hòa Bình đọc Tờ trình dự án Luật Tố tụng hành chính, nêu rõ, đến nay ở nước ta chưa có Luật Tố tụng hành chính mà chỉ có Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. Tuy nhiên, qua thực tiễn giải quyết các vụ án hành chính những năm qua cho thấy, các quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính bộc lộ hạn chế và bất cập; có những quy định mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc chưa phù hợp, chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng và còn có những cách hiểu khác nhau, làm giảm hiệu quả xử lý các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân, gây trở ngại cho người dân khởi kiện vụ án hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Việc xây dựng và ban hành Luật Tố tụng hành chính là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao hơn thay thế Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính nhằm bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người dân là hết sức cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình dự án Luật Viên chức, nêu rõ: Năm 1998 Pháp lệnh Cán bộ, công chức được ban hành. Qua 10 năm thực hiện, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý viên chức, đội ngũ viên chức còn hạn chế. Luật Cán bộ, công chức được QH thông qua năm 2008 chỉ điều chỉnh cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội mà không điều chỉnh viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội (sự nghiệp công lập). Việc ban hành luật nói trên nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và cộng đồng của các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm các phúc lợi cơ bản cho người dân; tạo cơ sở pháp lý có giá trị cao nhằm xây dựng và quản lý đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và cộng đồng, phát huy tính năng động, sáng tạo và tài năng của viên chức. Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về viên chức, thúc đẩy phát triển khu vực sự nghiệp công lập; xây dựng cơ chế quản lý viên chức theo vị trí việc làm, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong quản lý đội ngũ viên chức. Theo Báo cáo thẩm tra thì đây là một dự án luật quan trọng nhưng khó và phức tạp. Các quy định của dự án luật sẽ tác động trực tiếp đến hơn 1,6 triệu viên chức đang làm việc trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về cơ bản, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành, các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng luật và nhiều nội dung của dự án Luật Viên chức như Chính phủ đã trình.

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nêu rõ, các vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng (NTD) có xu hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ; các quy định pháp luật hiện hành có nhiều bất cập và không phù hợp yêu cầu của công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NTD trong tình hình mới. Nhiều hình thức bán hàng mới như bán hàng đa cấp, bán hàng tận cửa, bán hàng trực tuyến... tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu đối với NTD. Sự ra đời của luật nói trên là một yêu cầu cấp thiết hiện nay để bảo đảm quyền lợi của NTD Việt Nam được tôn trọng và bảo vệ, đồng thời góp phần quan trọng tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và sự phát triển của đất nước.

Báo cáo thẩm tra cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành luật. Tuy nhiên, dự thảo luật cần bổ sung, quy định rõ hơn, cụ thể hơn trách nhiệm của từng cơ quan trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD, trách nhiệm của nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, trách nhiệm của Nhà nước trong một số loại hình dịch vụ công.

Tại phiên họp này, các đại biểu đã thảo luận ở tổ về Đồ án chung quy hoạch xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Dự án Luật Tố tụng hành chính; Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29-6-2006 của QH về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình QH quyết định chủ trương đầu tư.

Quốc hội tiếp tục làm việc./.

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com