Quảng Ngãi: Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh

08:10, 16/10/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Việc lập quy hoạch phải bảo đảm phù hợp các nội dung, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ 2021-2030; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành liên quan đến tỉnh Quảng Ngãi; hướng đến phát triển bền vững trên cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường trong dài hạn. Đồng thời, đánh giá đầy đủ giá trị

địa kinh tế - chính trị của tỉnh Quảng Ngãi; các tác động về điều kiện và bối cảnh từ bên ngoài đến phát triển của tỉnh; các cơ hội liên kết giữa tỉnh Quảng Ngãi với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế; khả năng khai thác các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết và tham gia; tạo nền tảng cho phát triển trên cơ sở tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Nghệ An: Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công

Chiều 14-10, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Trung tâm phục vụ hành chính công là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả của 1.326 thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền quản lý của 18 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương, gồm: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công ty Điện lực Nghệ An.

Đây là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, Trung tâm chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gồm 3 bộ phận: Tiếp nhận, Hành chính - Tổng hợp, Hỗ trợ - Giám sát - Công nghệ thông tin.

Việc đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động là bước tiến rất quan trọng, rất có ý nghĩa với mục tiêu thực hiện thống nhất các thủ tục hành chính; tạo thuận lợi, tiếp cận theo hướng văn minh, hiện đại; tích hợp các nguồn lực về cơ sở vật chất, con người, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Để Trung tâm hoạt động có hiệu quả và tạo ra bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành bố trí đầy đủ cán bộ, công chức đến làm việc tại Trung tâm và phải phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách của ngành; đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm phối hợp nâng dần số lượng, chất lượng các dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4, bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận các dịch vụ hành chính công của tỉnh./.

Theo chinhphu.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com