Quảng Bình: Lập quy hoạch phát triển bền vững

07:05, 12/05/2020

Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình vừa được Chính phủ phê duyệt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên. Việc lập quy hoạch cần bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên. Đồng thời, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Phú Thọ: Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Phú Thọ phấn đấu đến hết năm 2020 có thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 120 xã, bảo đảm bình quân toàn tỉnh đạt 15,5 tiêu chí/xã và không có xã đạt dưới 8 tiêu chí; phấn đấu xây dựng huyện Thanh Thủy đạt chuẩn NTM, thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và có khoảng 300 khu dân cư NTM. Đối với các xã chưa đạt chuẩn, tỉnh tiếp tục nâng dần các tiêu chí đạt chuẩn trong năm, phấn đấu mỗi xã tăng bình quân một tiêu chí với tổng vốn cần huy động thực hiện khoảng 2.000 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, tỉnh Phú Thọ tăng cường vận động xã hội chung tay xây dựng NTM; đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh cơ cấu lại, phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và an toàn sinh học; chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; xây dựng các chuỗi hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm./.

Theo nhandan.com.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com