Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5-2020

05:05, 08/05/2020

Ngày 8-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5-2020 tại 438 điểm cầu trong cả nước. Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Ban quản lý các KCN tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị đã nghe quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; nội dung cốt lõi của Hiệp định EVFTA, thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra và giải pháp của Việt Nam; một số vấn đề cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị; thông tin, tuyên truyền sâu rộng để doanh nghiệp, người dân hiểu rõ hơn về Hiệp định EVFTA. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động kỷ niêm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, nhất là các nghị quyết của Chính phủ và 4 nội dung về phục hồi nền kinh tế sau dịch COVID-19; những thắng lợi bước đầu trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch theo hướng: Sản xuất an toàn, đi học an toàn, khám chữa bệnh an toàn, kinh doanh an toàn, đi lại an toàn, cơ quan hội họp an toàn, thông tin chính xác an toàn. Tuyên truyền về tình hình biển Đông, khẳng định chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Tuyên truyền một số văn bản quan trọng của Ban Bí thư như: Thông báo số 173-TB/TW ngày 6-4-2020 của Ban Chấp hành Trung ương thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị./.

Lam Hồng

           

           

           

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com